^Idz do góry.

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert nr 17 na świadczenia zdrowotne w zakresie:

udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz koordynacji udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych w zakresie pełnienia obowiązków Zastępcy Koordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych.

 

Komisja konkursowa informuje o wyborze ofert:

       Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Magdalena Kaniak, Kaliska 9,

78-425 Biały Bór

 

Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, 153, 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.)  

 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert nr 16 na świadczenia zdrowotne w zakresie:

przyjęcia obowiązków Koordynatora Izby przyjęć.

 

Komisja konkursowa informuje, iż nie wpłynęła żadna oferta.  

 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert nr 15 na świadczenia zdrowotne w zakresie:

udzielania lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

Komisja konkursowa informuje o wyborze ofert :

   1.    Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Tomasz Konefka Specjalista Położnik-Ginekolog

Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, 153, 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.)  

 Dodano dnia 2014.08.29 godz. 19.32 

 


 

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert nr 14 na świadczenia zdrowotne w zakresie:

 

udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz koordynacji udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych w zakresie pełnienia obowiązków Zastępcy Koordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych.

Komisja konkursowa informuje o unieważnieniu konkursu.

Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, 153, 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.)  

Dodano dnia 2014.08.20 godz. 18.33 


 

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert nr 6 na świadczenia zdrowotne w zakresie:

·        Świadczenia usług pielęgniarskich w Oddziale Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Komisja Konkursowa informuje o wyborze następujących ofert:

1.       Indywidualna Praktyka Pielęgniarska: Grażyna Parzątka- Lipińska

2.      Indywidualna Praktyka Pielęgniarska : Anna Torba

Dodano dnia 2014.02.28 godz. 15.46

 

COPYRIGHT © 2013 POMERANIA SERVICES GROUP SP. Z O.O.