^Idz do góry.

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

Cennik:
- DIAGNOSTYKA ENDOSKOPOWA - pobierz

- DIAGNOSTYKA KARDIOLOGICZNA - pobierz
-
DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA- BADANIA LABORATORYJNE - pobierz
- DIAGNOSTYKA OBRAZOWA- RTG - pobierz
-
DIAGNOSTYKA OBRAZOWA- TK - pobierz
- DIAGNOSTYKA OBRAZOWA- USG - pobierz
- IZBA PRZYJĘĆ - pobierz
- POBYT W ODDZIAŁACH SZPITALA(O.PEDIATRYCZNY,O.POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNY) - pobierz
-
PORADNIA CHIRURGICZNA - pobierz
-
PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA - pobierz
-
PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA - pobierz
- PORADY SPECJALISTYCZNE - pobierz
- PRACOWNIA KINEZYTERAPII I FIZYKOTERAPII - pobierz
- PROSEKTORIUM - pobierz
- STERYLIZACJA - pobierz
- SZKOŁA RODZENIA - pobierz
- TRANSPORT SANITARNY - pobierz
- UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - pobierz
- USŁUGI POZOSTAŁE - pobierz
- WYŻYWIENIE - pobierz
- ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY - pobierz

 

COPYRIGHT © 2013 POMERANIA SERVICES GROUP SP. Z O.O.