^Idz do góry.

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

INFORMACJE DODANE DNIA 16.03.2018 r

Konkurs ofert nr  02/2018  - na świadczenia zdrowotne

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziałach szpitalnych oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.         

Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym na podstawie harmonogramu ustalonego z potrzebami Szpitala.


Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.04.2018 roku do 31.03.2021 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia   28.03.2018 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 28.03.2018 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

 Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)


INFORMACJE DODANE DNIA 15.01.2018 r

Konkurs ofert nr  01/2018  - na świadczenia zdrowotne

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale chorób wewnętrznych Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.         

Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale chorób wewnętrznych przez lekarza specjalistę w zakresie chorób wewnętrznych w godzinach:

    1) od 15:00 do 8:00 w dni powszednie
    2) od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziela i święta


Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.02.2018 roku do 31.01.2021 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia   25.01.2018 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 25.01.2018 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

 Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)


INFORMACJE DODANE DNIA 20.12.2017 r 

Konkurs ofert nr  26/2017  - na świadczenia zdrowotne

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.         

Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z blokiem operacyjnym, salą porodową przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii w godzinach:

    1) od 8:00 do 15:00 w dni powszednie
    2) od 15:00 do 8:00 w dni powszednie
    3) od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziela i święta


Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.01.2018 roku do 31.12.2020 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia   28.12.2017 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 28.12.2017 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

 Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)


 

INFORMACJE DODANE DNIA 06.12.2017 r 

Konkurs ofert nr  25/2017  - na świadczenia zdrowotne

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Izbie Przyjęć.         

Przedmiotem konkursu jest:

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego zgodnie z potrzebami Szpitala, wykonywanych w Izbie Przyjęć.


Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.01.2018 roku do 31.12.2021 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia   22.12.2017 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 27.12.2017 roku o godz. 10:30.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

 Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)


 

INFORMACJE DODANE DNIA 06.12.2017 r 

Konkurs ofert nr  24/2017  - na świadczenia zdrowotne

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziałach szpitalnych oraz Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.         

Przedmiotem konkursu jest:

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym na podstawie harmonogramu ustalonego zgodnie z potrzebami Szpitala.


Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.01.2018 roku do 31.12.2021 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia   22.12.2017 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 27.12.2017 roku o godz. 10:00.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

 Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)


 

INFORMACJE DODANE DNIA 21.11.2017 r 

Konkurs ofert nr  23/2017  - na świadczenia zdrowotne

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.         

Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z blokiem operacyjnym, salą porodową przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii w godzinach:
    1) od 8:00 do 15:00 w dni powszednie
    2) od 15:00 do 8:00 w dni powszednie
    3) od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziela i świętaProponowany okres obowiązywania umowy od 01.12.2017 roku do 30.11.2020 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia   28.11.2017 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 28.11.2017 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

 Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)


 

INFORMACJE DODANE DNIA 30.10.2017 r 

Konkurs ofert nr  22/2017  - na świadczenia zdrowotne

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale pediatrycznym, Oddziale chirurgicznym ogólnym, Poradni chirurgii ogólnej Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.     

Przedmiotem konkursu jest:

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale pediatrycznym przez lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji z zakresu pediatrii, w godzinach:
    1) od 8:00 do 15:00 w dni powszednie
    2) od 15:00 do 8:00 w dni powszednie
    3) od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziela i święta2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale chirurgicznym ogólnym z blokiem operacyjnym ogólnym, przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej, w godzinach:
    1) od 8:00 do 15:00 w dni powszednie
    2) od 15:00 do 8:00 w dni powszednie
    3) od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziela i święta

3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni chirurgii ogólnej przez lekarza specjalistę chirurgii ogólnej, w godzinach pracy Poradni chirurgii ogólnej – zgodnie z potrzebami Szpitala.

Proponowany okres obowiązywania umowy od 10.11.2017 roku do 31.10.2020 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia   09.11.2017 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 09.11.2017 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

 Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 


 

INFORMACJE DODANE DNIA 16.10.2017 r 

Konkurs ofert nr  21/2017  - na świadczenia zdrowotne

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Dziale rehabilitacji Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.     

Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Dziale rehabilitacji w zakresie zabezpieczenia opieki fizjoterapeutycznej na podstawie harmonogramu ustalonego zgodnie z potrzebami Szpitala.

Proponowany okres obowiązywania umowy od 02.11.2017 roku do 31.10.2020 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia   25.10 2017 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 25.10.2017 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

 Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 
INFORMACJE DODANE DNIA 26.09.2017 r 

Konkurs ofert nr  20/2017  - na świadczenia zdrowotne

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Pediatrycznym Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.     

Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Pediatrycznym przez lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii lub lekarza w trakcie specjalizacji z zakresu pediatrii, w godzinach:

1) od 8:00 do 15:00 w dni powszednie
2) od 15:00 do 8:00 w dni powszednie
3) od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziela i święta


Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.11.2017 roku do 31.10.2020 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia   20.10 2017 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 20.10.2017 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

 Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)


INFORMACJE DODANE DNIA 01.09.2017 r 

Konkurs ofert nr  19/2017  - na świadczenia zdrowotne

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.     

Przedmiotem konkursu jest:


1. Nadzór i koordynacja udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, w zakresie pełnienia obowiązków Koordynatora Oddziału.

2. Nadzór i koordynacja udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, w zakresie pełnienia obowiązków Zastępcy Koordynatora Oddziału.

Proponowany okres obowiązywania umowy od 15.09.2017 roku do 30.09.2020 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia   07.09 2017 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 07.09.2017 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

 Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)


 

INFORMACJE DODANE DNIA 12.07.2017 r 

Konkurs ofert nr  18/2017  - na świadczenia zdrowotne

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziałach szpitalnych i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.     

Przedmiotem konkursu jest:

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie całodobowej opieki pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym na podstawie harmonogramu ustalonego zgodnie z potrzebami Szpitala.

2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii w godzinach ustalonych zgodnie z potrzebami Szpitala.


Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.08.2017 roku do 31.07.2020 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia   21.07 2017 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 21.07.2017 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

 Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)INFORMACJE DODANE DNIA 07.07.2017 r 

Konkurs ofert nr  17/2017  - na świadczenia zdrowotne

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.     

Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale anestezjologii i intensywnej terapii wraz z blokiem operacyjnym, salą porodową przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarza w trakcie specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarza rezydenta, w godzinach:

1) od 8:00 do 15:00 w dni powszednie
2) od 15:00 do 8:00 w dni powszednie
3) od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziela i święta
4) od 15:00 do 8:00 w dni powszednie i od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta w zakresie pełnienia dyżuru pod telefonem.

Proponowany okres obowiązywania umowy od 14.07.2017 roku do 30.06.2020 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia   13.07 2017 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 13.07.2017 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

 Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 


INFORMACJE DODANE DNIA 03.07.2017 r 

Konkurs ofert nr  16/2017  - na świadczenia zdrowotne

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziałach szpitalnych Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.     

Przedmiotem konkursu jest:

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przez lekarza specjalistę w dziedzinie neurologii w godzinach ustalonych zgodnie z potrzebami Szpitala.

2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziałach szpitalnych , w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym przez psychologa w godzinach ustalonych zgodnie z potrzebami Szpitala.

Proponowany okres obowiązywania umowy od 07.07.2017 roku do 30.06.2020 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia   06.07 2017 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 06.07.2017 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

 Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)


INFORMACJE DODANE DNIA 23.06.2017 r 

Konkurs ofert nr  15/2017  - na świadczenia zdrowotne

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziałach szpitalnych i poradniach Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.     

Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia całodobowej opieki położniczej przez położne w oddziałach i poradniach Szpitala na podstawie harmonogramu ustalonego zgodnie z potrzebami Szpitala.

Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.07.2017 roku do 30.06.2020 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia   29.06 2017 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia  29.06.2017 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

 

Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

  


INFORMACJE DODANE DNIA 08.06.2017 r 

Konkurs ofert nr  14/2017  - na świadczenia zdrowotne

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164,poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale anestezjologii i intensywnej terapii oraz w Poradni chirurgii ogólnej Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.

Przedmiotem konkursu jest:


1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie koordynowania i nadzorowania świadczenia usług zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii w Oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.
Wymagania:
- specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie
pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii
- kurs kwalifikacyjny z zakresu
pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii.

    Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.07.2017 do 30.06.2020 roku.

2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Poradni chirurgii ogólnej na podstawie harmonogramu ustalonego zgodnie z potrzebami Szpitalu.

  
Proponowany okres obowiązywania umowy od 19.06.2017 roku do 30.06.2020 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko do dnia 14.06.2017 roku do godz. 13:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko dnia 14.06.2017 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Do pobrania:

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 INFORMACJE DODANE DNIA 18.05.2017 r 

Konkurs ofert nr  13/2017  - na świadczenia zdrowotne


Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164,poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale anestezjologii Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.

Przedmiotem konkursu jest:


1. Nadzór i koordynacja udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w zakresie pełnienia obowiązków Koordynatora Oddziału.

   Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.06.2017 roku do 31.05.2020 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko do dnia 26.05.2017 roku do godz. 13:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko dnia 26.05.2017 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Do pobrania:

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)


 

INFORMACJE DODANE DNIA 18.05.2017 r 

Konkurs ofert nr  12/2017  - na świadczenia zdrowotne


Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164,poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale anestezjologii Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.

Przedmiotem konkursu jest:


1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale anestezjologi i intensywnej terapii wraz z blokiem operacyjnym, salą porodową przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii
lub lekarza w trakcie specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarza rezydenta, w godzinach:
    1) od 8:00 do 15:00 w dni powszednie
    2) od 15:00 do 8:00 w dni powszednie
    3) od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta
    4) od 15:00 do 8:00 w dni powszednie i od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta w zakresie pełnienia dyżuru pod telefonem.

   Proponowany okres obowiązywania umowy od 25.05.2017 roku do 31.05.2020 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko do dnia 24.05.2017 roku do godz. 13:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko dnia 24.05.2017 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Do pobrania:

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 


 

INFORMACJE DODANE DNIA 17.05.2017 r 

Konkurs ofert nr  11/2017  - na świadczenia zdrowotne


Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164,poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w Izbie Przyjęć.

Przedmiotem konkursu jest:


1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego zgodnie z potrzebami Szpitala, wykonywanych w Izbie Przyjęć.

     Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe
 • aktualne prawo wykonywania zawodu
 • co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku ratownika medycznego
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność obsługi komputera
 • gotowość do pracy zmianowej.

  Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.06.2017 roku do 31.05.2020 roku.

  Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko do dnia 26.05.2017 roku do godz. 13:00.
  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko dnia 26.05.2017 roku o godz. 13:15.

  Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

  Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

  Do pobrania:

  1) Formularz Ofertowy (pobierz)

  2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

              3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)


 

INFORMACJE DODANE DNIA 09.05.2017 r 

Konkurs ofert nr  10/2017  - na świadczenia zdrowotne


Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164,poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale anestezjologii i intensywnej terapii oraz w Oddziale położniczo-ginekologicznym Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.

Przedmiotem konkursu jest:


1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale anestezjologi i intensywnej terapii wraz z blokiem operacyjnym, salą porodową przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii
lub lekarza w trakcie specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarza rezydenta, w godzinach:
    1) od 8:00 do 15:00 w dni powszednie
    2) od 15:00 do 8:00 w dni powszednie
    3) od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta
    4) od 15:00 do 8:00 w dni powszednie i od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta w zakresie pełnienia dyżuru pod telefonem.

2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale położniczo-ginekologicznym przez lekarza specjalistę położnictwa i ginekologii lub lekarza w trakcie specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii w godzinach:
    1) od 8:00 do 15:00 w dni powszednie
    2) od 15:00 do 8:00 w dni powszednie
    3) od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta

   Proponowany okres obowiązywania umowy od 22.05.2017 roku do 31.05.2020 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko do dnia 17.05.2017 roku do godz. 13:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko dnia 17.05.2017 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Do pobrania:

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 


 

INFORMACJE DODANE DNIA 28.04.2017 r 

Konkurs ofert nr  09/2017  - na świadczenia zdrowotne


Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164,poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziałach szpitalnych i poradniach Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.

Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia całodobowej opieki pielęgniarskiej w oddziałach i poradniach Szpitala na podstawie harmonogramu ustalonego zgodnie z potrzebami Szpitala.


    Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.06.2017 roku do 31.05.2020 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko do dnia 15.05.2017 roku do godz. 13:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko dnia 15.05.2017 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Do pobrania:

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 


 

INFORMACJE DODANE DNIA 30.03.2017 r 

Konkurs ofert nr  08/2017  - na świadczenia zdrowotne

          Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164,poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale chirurgicznym ogólnym, w Poradni chirurgii ogólnej.

Przedmiotem konkursu jest:

   1.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale chirurgicznym ogólnym z blokiem operacyjnym ogólnym przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej lub lekarza w trakcie specjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej, w godzinach:

     1)    od 8:00 do 15:00 w dni powszednie
2)   
od 15:00 do 8:00 w dni powszednie
3)   
od  8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta

        2.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni chirurgii ogólnej przez lekarza specjalistę chirurgii ogólnej lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej, w godzinach pracy Poradni chirurgii ogólnej – zgodnie z potrzebami Szpitala.


    Proponowany okres obowiązywania umowy od 06.04.2017 roku do 29.02.2020 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko do dnia 05.04.2017 roku do godz. 13:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko dnia 05.04.2017 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Do pobrania:

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 


 

INFORMACJE DODANE DNIA 24.03.2017 r 

Konkurs ofert nr  07/2017  - na świadczenia zdrowotne

          Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164,poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Laboratorium.

Przedmiotem konkursu jest:

    1.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Laboratorium Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o. Do obowiązków świadczeniodawcy należeć będzie wykonywanie badań laboratoryjnych w godzinach ustalonych zgodnie z potrzebami Szpitala. 


    Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.04.2017 roku do 31.03.2020 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko do dnia 30.03 2017 roku do godz. 14:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko dnia 30.03.2017 roku o godz. 14:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Do pobrania:

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)


 

 INFORMACJE DODANE DNIA 27.02.2017 r 

Konkurs ofert nr  06/2017  - na świadczenia zdrowotne

          Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164,poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale reumatologii i Poradni reumatologicznej.

Przedmiotem konkursu jest:

    1.    Nadzór i koordynacja udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale reumatologii i Poradni reumatologicznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie reumatologii w zakresie pełnienia obowiązków Koordynatora Oddziału reumatologii i Poradni reumatologicznej.

     2.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale reumatologii przez lekarza specjalistę w dziedzinie reumatologii, w godzinach:
    1)    od 8:00 do 15:00 w dni powszednie.

    3.   Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni reumatologicznej przez lekarza specjalistę w dziedzinie reumatologii w godzinach pracy Poradni reumatologicznej – zgodnie z potrzebami Szpitala.


    Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.03.2017 roku do 29.02.2020 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko do dnia 28.02 2017 roku do godz. 13:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko dnia 28.02.2017 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Do pobrania:

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

            3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 


INFORMACJE DODANE DNIA 21.02.2017 r 

 

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

 
do wspólnej realizacji projektu pod nazwą:
„Poprawa dostępności oraz rozwój oddziałów w zakresie chorób cywilizacyjnych, chorób wewnętrznych i rehabilitacji”.

 

             Ogłoszenie (pobierz) - dodano 21.02.2017r.

 


 

INFORMACJE DODANE DNIA 13.02.2017 r 
(aktualizacja 14.02.2017r - pkt. 19)

Konkurs ofert nr  05/2017  - na świadczenia zdrowotne

          Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164,poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale   anestezjologii i intensywnej terapii wraz z blokiem operacyjnym ogólnym, salą porodową, w Oddziale pediatrycznym, w Oddziale neonatologicznym, w Oddziale położniczo-ginekologicznym, w Poradni położniczo-ginekologicznej, w Oddziale chirurgicznym ogólnym, w Poradni chirurgii ogólnej  w Pracowni endoskopii, w Oddziale chorób wewnętrznych, w Pracowni rentgenodiagnostyki ogólnej, w Pracowni TK, w Pracowni USG, w Oddziale rehabilitacyjnym, w Poradni rehabilitacji medycznej, w Podstawowej opiece medycznej, w Dziale fizjoterapii, w Laboratorium, Pracowni serologii i Banku Krwi .  

Przedmiotem konkursu jest:

    1.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale anestezjologii i intensywnej terapii wraz z blokiem operacyjnym ogólnym, salą porodową, przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarza w trakcie specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, w godzinach:
          1)      od 8:00 do 15:00 w dni powszednie
          2)      od 15:00 do 8:00 w dni powszednie
          3)     
od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta
          4)   od 15:00 do 8:00 w dni powszednie i od 8:00 do 8:00
  w dni ustawowo wolne od pracy , niedziele i święta w zakresie pełnienia dyżuru pod telefonem

   2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale położniczo-ginekologicznym przez lekarza specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub lekarza w trakcie specjalizacji z zakresu położnictwa i ginekologii, w godzinach:
         1) od 8:00 do 15:00 w dni powszednie
         2) od 15:00 do 8:00 w dni powszednie
         3) od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta.

    3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni położniczo-ginekologicznej przez lekarza specjalistę położnictwa i ginekologii, w godzinach pracy Poradni położniczo-ginekologicznej – zgodnie z potrzebami Szpitala.

   4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale chorób wewnętrznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych, w godzinach:
         1) od 15:00 do 8:00 w dni powszednie
         2) od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta.

   5. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale chirurgicznym ogólnym z blokiem operacyjnym ogólnym przez lekarza, lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej lub lekarza w trakcie specjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej, w godzinach:
         1) od 8:00 do 15:00 w dni powszednie
         2) od 15:00 do 8:00 w dni powszednie
         3) od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta

    6. Nadzór i koordynacja udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale chirurgicznym ogólnym z blokiem operacyjnym ogólnym i Pracownią endoskopii przez lekarza specjalistę chirurgii ogólnej w zakresie pełnienia obowiązków Koordynatora Oddziału chirurgii ogólnej z blokiem operacyjnym ogólnym i Pracownią endoskopii.

    7. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni endoskopii przez lekarza, lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej, w godzinach pracy Pracowni endoskopii – zgodnie z potrzebami Szpitala.

    8. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni chirurgii ogólnej przez lekarza specjalistę chirurgii ogólnej lub lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej, w godzinach pracy Poradni chirurgii ogólnej – zgodnie z potrzebami Szpitala.

    9. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale pediatrycznym przez lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii, w godzinach:
         1) od 8:00 do 15:00 w dni powszednie
         2) od 15:00 do 8:00 w dni powszednie
         3) od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta.

    10. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale neonatologicznym przez lekarza specjalistę w dziedzinie neonatologii, w godzinach:
        1) od 8:00 do 15:00 w dni powszednie
        2) od 15:00 do 8:00 w dni powszednie
        3) od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta.

   11. Nadzór i koordynacja udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale neonatologicznym przez lekarza specjalistę neonatologa w zakresie pełnienia obowiązków Koordynatora Oddziału neonatologii.

   12. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni rentgenodiagnostyki ogólnej przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w zakresie:
        1) nadzoru i koordynacji udzielania świadczeń zdrowotnych w Pracowni rentgenodiagnostyki ogólnej w zakresie pełnienia obowiązków Koordynatora Pracowni rentgenodiagnostyki ogólnej
        2) opisu zdjęć RTG.

    13. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni TK przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej w zakresie opisu badań TK.

    14. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni USG przez lekarza w zakresie wykonywania:
        1) badań USG pacjentów Szpitala
        2) badań USG pacjentów komercyjnych
        3) badań USG pacjentów na wezwanie
        4) badań USG Doppler kolorowy
        5) skopii z opisem.

   15. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale rehabilitacyjnym przez lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej - zgodnie z potrzebami Szpitala.

   16. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni rehabilitacji medycznej przez lekarza specjalistę rehabilitacji medycznej – zgodnie z potrzebami Szpitala.

   17. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej, ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej w podstawowej opiece zdrowotnej na podstawie harmonogramu ustalonego zgodnie z potrzebami Szpitala .

   18. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia całodobowej opieki pielęgniarskiej w oddziałach i poradniach Szpitala na podstawie harmonogramu ustalonego zgodnie z potrzebami Szpitala.

   19. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia opieki fizjoterapeutycznej na podstawie harmonogramu ustalonego zgodnie z potrzebami Szpitala:
         1) w Dziale fizjoterapii
         2) w Zakładzie opiekuńczo-leczniczym

   20. Nadzór i koordynacja udzielania świadczeń zdrowotnych w Laboratorium, Pracowni Serologii i Banku Krwi w zakresie pełnienia obowiązków Koordynatora Laboratorium, Pracowni Serologii i Banku Krwi.

 
    Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.03.2017 roku do 29.02.2020 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko do dnia 21.02 2017 roku do godz. 13:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko dnia 21.02.2017 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Do pobrania:

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)


 

INFORMACJE DODANE DNIA 06.02.2017 r 

Konkurs ofert nr  04/2017  - na świadczenia zdrowotne

          Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164,poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale anestezjologi i intensywnej terapii  .  

Przedmiotem konkursu jest:

    1.       Udzielanie świadczeń zdrowotnych Oddziale anestezjologii i intensywnej terapii przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarza w trakcie specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, w godzinach:
          1)      od 8:00 do 15:00 w dni powszednie
          2)      od 15:00 do 8:00 w dni powszednie
          3)     
od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta.

    Proponowany okres obowiązywania umowy od 13.02.2017 roku do 31.12.2019 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko do dnia 10.02 2017 roku do godz. 13:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko dnia 10.02.2017 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Do pobrania:

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 


 

INFORMACJE DODANE DNIA 24.01.2017 r 

Konkurs ofert nr  03/2017  - na świadczenia zdrowotne

 

          Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164,poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale   chirurgicznym ogólnym, Poradni chirurgii ogólnej.  

Przedmiotem konkursu jest:

    1.       Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę chirurgii ogólnej w Oddziale chirurgicznym ogólnym w godzinach:
          1)      od 8:00 do 15:00 w dni powszednie
          2)      od 15:00 do 8:00 w dni powszednie
          3)     
od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta.

    2.        Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę chirurgii ogólnej w Poradni chirurgii ogólnej w godzinach pracy Poradni.

Proponowany okres obowiązywania umowy od 01.02.2017 roku do 31.12.2019 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko do dnia 27.01 2017 roku do godz. 13:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko dnia 27.01.2017 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodniez zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Do pobrania:

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 


 

INFORMACJE DODANE DNIA 12.01.2017 r 

Konkurs ofert nr  02/2017  - na świadczenia zdrowotne

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy                     
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164,poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale  Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziale chirurgicznym ogólnym, Poradni chirurgii ogólnej, Laboratorium.


Przedmiotem konkursu jest:

       1.       Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę anestezjologii i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w godzinach:

      1)      od 15:00 do 8:00 w dni powszednie
2)     
od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta.

 2.       Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę chirurgii ogólnej w Oddziale chirurgicznym ogólnym w godzinach:

      1)      od 8:00 do 15:00 w dni powszednie
2)      od 15:00 do 8:00 w dni powszednie
3)     
od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta.

 3.        Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę chirurgii ogólnej w Poradni chirurgii ogólnej w godzinach pracy Poradni.

 4.       Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Laboratorium Szpitala Miejskiego w MiastkuSpółka z o.o. Do obowiązków świadczeniodawcy należeć będzie wykonywanie badań laboratoryjnych w godzinach ustalonych zgodnie z potrzebami Szpitala. 

Proponowany okres obowiązywania umowy od 23.01.2017 roku do 31.12.2019 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko do dnia   19.01 2017 roku do godz. 13:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko dnia  19.01.2017 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.


Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

Do pobrania:

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 

 


 

INFORMACJE DODANE DNIA 03.01.2017 r 

Konkurs ofert nr  01/2017  - na świadczenia zdrowotne

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164,poz.1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia całodobowej opieki pielęgniarskiej w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii na podstawie harmonogramu ustalonego zgodnie z potrzebami Szpitala.

Oferenci powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne potwierdzone stosownymi dokumentami:

- posiadać ukończony kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo anestezjologiczne”

- posiadać ukończone szkolenie dla pielęgniarek dokonujących przetaczania krwi i jej składników

Okres obowiązywania umowy od 11.01.2017 roku do 31.12.2019 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko do dnia 10.01.2017 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko dnia 10.01.2017 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

 Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

Do pobrania:

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)


INFORMACJE DODANE DNIA 13.12.2016 r

Konkurs ofert nr  22/2016  - na świadczenia zdrowotne.  

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Izbie przyjęć Szpitala oraz o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

 

Przedmiotem konkursu jest:

1.       Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w systemie całodobowym – zgodnie z potrzebami Szpitala, wykonywanych w Izbie przyjęć 

2.   Udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez pielęgniarkę w zakresie koordynowania i nadzorowania świadczenia usług zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym 

 

Okres obowiązywania umowy od 01.01.2017 roku do 31.12.2019 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 20.12.2016 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 7-200 Miastko dnia 20.12.2016 roku o godz. 13:15.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

Do pobrania:

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)


INFORMACJE DODANE DNIA 09.12.2016 r 

Konkurs ofert nr  21/2016  - na świadczenia zdrowotne 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez pielęgniarki i położne  w oddziałach szpitalnych i poradniach Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o., przez lekarzy w oddziale Pediatrycznym i Oddziale Neonatologicznym oraz przez lekarzy w zakresie przeprowadzania sekcji zwłok. 

Przedmiotem konkursu jest:

1.       Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia całodobowej opieki pielęgniarskiej/ położnych w oddziałach szpitalnych oraz poradniach Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o. na podstawie harmonogramu ustalonego zgodnie z potrzebami Szpitala.

 

2.       Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Pediatrycznym i Oddziale Neonatologicznym w godzinach:

1)      od 8:00 do 15:00 w dni powszednie

2)      od 15:00 do 8:00 w dni powszednie

3)      od 8:00 do 8:00 w dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy

 

3.       Udzielanie usług medycznych przez lekarzy w zakresie;

1)      Przeprowadzania sekcji naukowo-lekarskich,

2)      Wykonywania preparatów mikroskopowych z wycinków tkankowych zabezpieczonych w czasie sekcji zwłok,

3)      Przeprowadzanie badań mikroskopowych preparatów histopatologicznych,

4)       Wykonanie z całości badań protokołu z sekcji zwłok.

 

Okres obowiązywania umowy od 01.01.2017 roku do 31.12.2019 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 20.12.2016 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienia przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 20.12.2016 roku o godz. 13:15.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Do pobrania:

1) Formularz Ofertowy (pobierz)

2) Szczegóły składania ofert (pobierz)

3) Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 


INFORMACJE DODANE DNIA 18.10.2016 r

Konkurs ofert nr 20/2016 - na świadczenia zdrowotne

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

§  Koordynowania i nadzorowania świadczenia usług zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii                i Intensywnej Terapii.

Okres obowiązywania umowy od 01.12.2016 roku do 31.12.2019 roku.   

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 15.11.2016 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 15.11.2016 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Wymagania

 • specjalizacja w dziedzinie  pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • w trakcie specjalizacji pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki (wymagany kurs kwalifikacyjny)

Do pobrania:

1. Formularz Ofertowy (pobierz)

2. Szczegóły składania ofert (pobierz)  

3. Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 


 

Konkurs ofert nr  19/2016  - na świadczenia zdrowotne.  

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarzy w Oddziale chirurgicznym ogólnym i Poradni chirurgii ogólnej Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o. 

Przedmiotem konkursu jest:

1.     Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale chirurgicznym ogólnym w godzinach:

1)    od 8:00 do 15:00 w dni powszednie

2)    od 15:00 do 8:00 w dni powszednie

3)    od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta.

 

2.     Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni chirurgii ogólnej w godzinach od 8:00 do 15:00 w dni powszednie oraz w godzinach ustalonych zgodnie z potrzebami Szpitala.

 

Okres obowiązywania umowy od 01.11.2016 roku do 31.10.2019 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 7-200 Miastko do dnia 27.10.08.2016 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 27.10.2016 roku o godz. 13:15.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

Do pobrania:

1. Formularz Ofertowy (pobierz)

2. Szczegóły składania ofert (pobierz) 

3. Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 


Konkurs ofert nr  18/2016  - na świadczenia zdrowotne.

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o  udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarzy w Oddziale Rehabilitacyjnym Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.  

Przedmiotem konkursu jest:

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Rehabilitacyjnym w godzinach  od 8:00 do 15: w dni powszednie                    

Okres obowiązywania umowy od 11.09.2016 roku do 31.08.2019 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30,  77-200 Miastko do dnia 09.09.2016 roku do godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 09.09.2016 roku o godz. 14:15.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

Do pobrania:

1. Formularz Ofertowy (pobierz)

2. Szczegóły składania ofert (pobierz) 

3. Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 


Konkurs ofert nr  17/2016  - na świadczenia zdrowotne.  

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy                                              o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164,                    poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Laboratorium Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.  

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w Laboratorium Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o. Do obowiązków świadczeniodawcy należeć będzie wykonywanie badań laboratoryjnych w pełnym zakresie.

Okres obowiązywania umowy od 16.08.2016 roku do 31.07.2019 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30,                        77-200 Miastko do dnia 12.08.2016 roku do godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30,                       77-200 Miastko dnia 12.08.2016 roku o godz. 14:15.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania                     lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Do pobrania:

1. Formularz Ofertowy (pobierz)

2. Szczegóły składania ofert (pobierz) 

3. Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 

 

 


 

Konkurs ofert nr 16/2016

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczenia usług zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Okres obowiązywania umowy od 01.08.2016 roku do 31.07.2019 roku.   

 Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 27.07.2016r. do godziny 15.00

Otwarcie ofert i rozstrzygniecie konkursu nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko w dniu 28.07.2016 roku o godzinie 10.00.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.). 

Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone osoby, które :

1.      spełniają wymagania kwalifikacyjne potwierdzone stosownymi dokumentami oraz posiadają:

a.      ukończony kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo anestezjologiczne”

b.      ukończone szkolenie dla pielęgniarek dokonujących przetaczania krwi i jej składników. 

 

Wymagania rankingujące:

 • specjalizacja z pielęgniarstwa anestezjologicznego lub w trakcie

 • inne kursy specjalistyczne w zakresie pracy z pacjentami zbieżne z profilem oddziału

 

Do oferty należy dołączyć:

Dla osób fizycznych prowadzących indywidualne praktyki pielęgniarskie: 

1. Kserokopia dyplomu.

2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu.

3. Kserokopia pozwolenia na prowadzenie Indywidualnej Praktyki Pielęgniarskiej (właściwa Izba Pielęgniarek i Położnych).

4. Kserokopia polisy OC.

5. Kserokopia decyzji nadania numeru NIP.

6. Kserokopia decyzji nadania numeru Regon.

7. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

8. Dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu pielęgniarki, położnej bez przerwy dłuższej niż 5 lat od dnia zatrudnienia.

9. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku objętym ofertą

 

 Do pobrania:

1. Formularz Ofertowy (pobierz)

2. Szczegóły składania ofert (pobierz) 

3. Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 

 


Konkurs ofert nr  14/2016  - na świadczenia zdrowotne.  

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy                                              o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez ratownika medycznego w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym.  

Przedmiotem konkursu jest:

1.   Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w systemie całodobowym zgodnie z potrzebami Szpitala, wykonywanych w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym

Okres obowiązywania umowy od 01.07.2016 roku do 30.06.2019 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 30.06.2016 roku do godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 30.06.2016 roku o godz. 14:15.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1. Formularz Ofertowy (pobierz)

2. Szczegóły składania ofert (pobierz)

3. Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 


Konkurs ofert nr  13/2016  - na świadczenia zdrowotne.  

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy                                              o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164,                    poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez lekarzy w Oddziale położniczo ginekologicznym.  

Przedmiotem konkursu jest:

1.   Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy wykonywanych w Oddziale położniczo ginekologicznym w godzinach:

1)     od 8:00 do 15:00 w dni powszednie

2)     od 15:00 do 8:00 w dni powszednie

3)     od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta       

Okres obowiązywania umowy od 01.07.2016 roku do 30.06.2019 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30,                        77-200 Miastko do dnia 30.06.2016 roku do godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30,                       77-200 Miastko dnia 30.06.2016 roku o godz. 14:15.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania                     lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1. Formularz Ofertowy (pobierz)

2. Szczegóły składania ofert (pobierz)

3. Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 

 


 

INFORMACJE DODANE DNIA 20.06.2016 r.

Konkurs ofert nr  12/2016  - na świadczenia zdrowotne.

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez personel medyczny w oddziałach szpitalnych Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.  

Przedmiotem konkursu jest:

1.   udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia opieki pielęgniarskiej (położniczej) w oddziałach szpitalnych Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o. na podstawie harmonogramu ustalonego zgodnie z potrzebami Szpitala,       

2.   udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczenia usług fizjoterapii w Dziale Rehabilitacji Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o. na podstawie harmonogramu ustalonego zgodnie z potrzebami Szpitala.

Okres obowiązywania umowy od 01.07.2016 roku do 30.06.2017 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 27.06.2016 roku do godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 27.06.2016 roku o godz. 14:15.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1. Formularz Ofertowy (pobierz)

2. Szczegóły składania ofert (pobierz)

3. Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 


Konkurs ofert nr  11/2016  - na świadczenia zdrowotne.  

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej.  

Przedmiotem konkursu jest:

1.   udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni rentgenodiagnostyki ogólnej w zakresie opisu zdjęć RTG – zgodnie z potrzebami Szpitala, wykonywanych przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej, 

2.   udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni tomografii komputerowej w zakresie opisu badań tomografii komputerowej – zgodnie z potrzebami Szpitala, wykonywanych przez lekarza specjalistę w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej. 

 

Okres obowiązywania umowy od 01.06.2016 roku do 31.05.2019 roku.    

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 23.05.2016 roku do godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 23.05.2016 roku o godz. 14:15.

  

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1. Formularz Ofertowy (pobierz)

2. Szczegóły składania ofert (pobierz)

3. Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 


Konkurs ofert nr  10/2016  - na świadczenia zdrowotne.  

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy wykonywanych w Oddziale chorób wewnętrznych i Zakładzie opiekuńczo leczniczym.  

Przedmiotem konkursu jest:

1.   udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez lekarzy w Oddziale chorób wewnętrznych w godzinach:

1)     od 8:00 do 15: w dni powszednie                      

2)     od 15:00 do 8:00 w dni powszednie

3)     od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta.

 

2.   udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zakładzie opiekuńczo leczniczym – na podstawie harmonogramu ustalonego zgodnie z potrzebami Szpitala,

 

Okres obowiązywania umowy od 01.06.2016 roku do 31.05.2019 roku.    

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 20.05.2016 roku do godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 20.05.2016 roku o godz. 14:15.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

1. Formularz Ofertowy (pobierz)

2. Szczegóły składania ofert (pobierz)

3. Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 


Konkurs ofert nr  09/2016  - na świadczenia zdrowotne.

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym oraz w Poradni Chirurgicznej.  

Przedmiotem konkursu jest:

1. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym w godzinach:

1)      od 8: 00 do 15: 00 w dni powszednie

2)      od 15: 00 do 8: 00 w dni powszednie

3)      od 8: 00 do 8: 00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta.

2. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym w zakresie pełnienia obowiązków Zastępcy koordynatora oddziału.

3. Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgicznej  w zakresie pełnienia obowiązków Koordynatora Poradni Chirurgicznej.

4. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni Endoskopii

 

Okres obowiązywania umowy od 01.06.2016 roku do 31.05.2019 roku.    

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30,  77-200 Miastko do dnia 18.05.2016 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 18.05.2016 roku o godz. 13:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1. Formularz Ofertowy (pobierz)

2. Szczegóły składania ofert (pobierz)

3. Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 


Konkurs ofert nr 08/2016 - na świadczenia zdrowotne.

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczenia usług zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Okres obowiązywania umowy od 04.05.2016 roku do 30.04.2019 roku.   

 

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 02.05.2016 roku do godz. 13:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 02.05. 2016 roku o godz. 13:15.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone osoby, które :

1.      spełniają wymagania kwalifikacyjne potwierdzone stosownymi dokumentami oraz posiadają:

a.      ukończony kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo anestezjologiczne”

b.      ukończone szkolenie dla pielęgniarek dokonujących przetaczania krwi i jej składników.

 

Wymagania rankingujące:

 • specjalizacja z pielęgniarstwa anestezjologicznego lub w trakcie

• doświadczenie w zawodzie powyżej 10 lat

 • minimum 5-letnie udokumentowane doświadczenie w zakresie pracy w na stanowisku pielęgniarki anestezjologicznej

 

Wymagania pożądane 

 • inne kursy specjalistyczne w zakresie pracy z pacjentami zbieżne z profilem oddziału

 

1. Formularz Ofertowy (pobierz)

2. Szczegóły składania ofert (pobierz)

3. Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

  


Konkurs ofert nr 07/2016 - na świadczenia zdrowotne

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie koordynowania i nadzorowania świadczenia usług zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Okres obowiązywania umowy od 01.08.2016 roku do 31.07.2019 roku.   

 

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 10.06.2016 roku do godz. 13:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 10.06.2016 roku o godz. 13:15.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Wymagania

 • specjalizacja z pielęgniarstwa anestezjologicznego lub w trakcie

 

1. Formularz Ofertowy (pobierz)

2. Szczegóły składania ofert (pobierz)

3. Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

  


Konkurs ofert nr  06/2016  - na świadczenia zdrowotne.  

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa wykonywanych przez położne w Oddziale położniczo ginekologicznym   i w Poradni położniczo ginekologicznej.  

Przedmiotem konkursu jest:

1.     udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa w systemie całodobowym – zgodnie z potrzebami Szpitala,  wykonywanych przez położne w Oddziale położniczo ginekologicznym i Poradni położniczo ginekologicznej.   

 

Okres obowiązywania umowy od 01.05.2016 roku do 30.04.2019 roku.    

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 25.04.2016 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 25.04.2016 roku o godz. 13:15.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

1. Formularz Ofertowy (pobierz)

2. Szczegóły składania ofert (pobierz)

3. Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

  


Konkurs ofert nr  05/2016  - na świadczenia zdrowotne.  

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Oddziale położniczo ginekologicznym, w Poradni położniczo ginekologicznej.  

Przedmiotem konkursu jest:

1.   udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale położniczo ginekologicznym w godzinach:

1)     od 8:00 do 15:00 w dni powszednie

2)     od 15:00 do 8:00 w dni powszednie

3)     od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta.

2.   udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale położniczo ginekologicznym w zakresie pełnienia obowiązków Zastępcy koordynatora Oddziału położniczo ginekologicznego.

3.   udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Poradni położniczo ginekologicznej w zakresie pełnienia obowiązków Koordynatora Poradni położniczo ginekologicznej.

 

Okres obowiązywania umowy od 09.04.2016 roku do 31.03.2019 roku.    

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 08.04.2016 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 08.04.2016 roku o godz. 13:15.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1. Formularz Ofertowy (pobierz) 

2. Szczegóły składania ofert (pobierz)

3. Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 

 


Konkurs ofert nr  04/2016  - na świadczenia zdrowotne.  

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych                             przez ratownika medycznego, ratownika medycznego - kierowcę wykonywanych w Izbie przyjęć i Dyspozytorni Szpitala.  

Przedmiotem konkursu jest:

1.     udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w  systemie całodobowym – zgodnie z potrzebami Szpitala,  wykonywanych w Izbie przyjęć                                   i Dyspozytorni.   

2.     udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego - kierowcę w  systemie całodobowym – zgodnie z potrzebami Szpitala,  wykonywanych w Izbie przyjęć                                   i Dyspozytorni.   

 

Wymagania pożądane;

- znajomość obsługi kasy fiskalnej

- kurs doskonalący dla dyspozytorów medycznych

- zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym

- co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku ratownika medycznego

 

Okres obowiązywania umowy od 04.03.2016 roku do 28.02.2019 roku.    

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30,                        77-200 Miastko do dnia 03.03.2016 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30,                       77-200 Miastko dnia 03.03.2016 roku o godz. 13:15.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania                     lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).  

 

1. Formularz Ofertowy (pobierz)

2. Szczegóły składania ofert (pobierz)

3. Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

  

 


 

29.02.2016 r.

 

Rozstrzygnięcie Konkursu ofert nr 02/2016 na świadczenia zdrowotne                              w zakresie:

 

1.    udzielania świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w  systemie całodobowym – zgodnie z potrzebami Szpitala, wykonywanych w Izbie przyjęć                                   i Dyspozytorni.   

2.    udzielania świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego - kierowcę w  systemie całodobowym – zgodnie z potrzebami Szpitala, wykonywanych w Izbie przyjęć i Dyspozytorni.   

Komisja konkursowa informuje o unieważnieniu konkursu.

 

Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie                          z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, 153, 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) 


 

 Konkurs ofert nr  03/2016  - na świadczenia zdrowotne.  

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654  ze zm. oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Oddziale położniczo ginekologicznym. 

Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Oddziale położniczo ginekologicznym oraz przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie koordynowania i nadzorowania pracy w Oddziale położniczo ginekologicznym

1)      w godz. od 8:00 do 15:00 w dni  powszednie

2)      w godz. od 15:00 do 8:00 w dni powszednie

3)      w godz. od 8:00 do 8:00 w dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy

       

Okres obowiązywania umowy od 01.04.2016 roku do 31.03.2019 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 11.03.2016 roku do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 11.03.2016 roku o godz. 12:15.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1. Formularz Ofertowy (pobierz)

2. Szczegóły składania ofert (pobierz)

3. Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 


Konkurs ofert nr  02/2016  - na świadczenia zdrowotne.  

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego, ratownika medycznego - kierowcę wykonywanych w Izbie przyjęć i Dyspozytorni Szpitala.  

Przedmiotem konkursu jest:

1.     udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w  systemie całodobowym – zgodnie z potrzebami Szpitala, wykonywanych w Izbie przyjęć i Dyspozytorni.   

2.     udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego - kierowcę w  systemie całodobowym – zgodnie z potrzebami Szpitala,  wykonywanych w Izbie przyjęć i Dyspozytorni.   

 

Okres obowiązywania umowy od 01.03.2016 roku do 28.02.2019 roku.    

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 29.02.2016 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 29.02.2016 roku o godz. 13:15.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1. Formularz Ofertowy (pobierz)

2. Szczegóły składania ofert (pobierz)

3. Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 


Konkurs ofert nr  01/2016 - na świadczenia zdrowotne.  

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania oferto udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Oddziale chorób wewnętrznych.

Przedmiotem konkursu jest:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale chorób wewnętrznych:

1)     od godz. 8:00 do 15:00 w dni  powszednie

2)     od godz. 15:00 do 8:00 w dni powszednie

3)     od godz. 8:00 do 8:00 w dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy

 

Okres obowiązywania umowy od 01.02.2016 roku do 31.01.2019 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 25.01.2016 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 25.01.2016 roku o godz. 13:15.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1. Formularz ofertowy (pobierz)

2. Szczegóły składania ofert (pobierz)

3. Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 


 

Konkurs ofert nr  21/2015 - na świadczenia zdrowotne.  

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania oferto udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Oddziale pediatrycznym oraz Oddziale neonatologicznym.

Przedmiotem konkursu jest:

1.     udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale neonatologicznym

a)     od godz. 8:00 do 15:00 w dni  powszednie

b)    od godz. 15:00 do 8:00 w dni powszednie

c)     od godz. 8:00 do 8:00 w dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy

2.     udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale pediatrycznym

a)     od godz. 8:00 15:00 w dni  powszednie

b)    od godz. 15:00 do 8:00 w dni powszednie

c)     od godz. 8:00 do 8:00 w dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy

Okres obowiązywania umowy od 23.12.2015 roku do 31.12.2018 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 21.12.2015 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 21.12.2015 roku o godz. 13:15.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1. Formularz Ofertowy (pobierz)

2. Szczegóły składania ofert (pobierz)

3. Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 


 

Rozstrzygnięcia konkursów. 

 

INFORMACJE DODANE DNIA 02.12.2015 r

Konkurs ofert nr  20/2015  - na świadczenia zdrowotne.

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Oddziale położniczo-ginekologicznym.  

Przedmiotem konkursu jest:

         1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale położniczo-ginekologicznym w godzinach od 8:00 do 15:00 w dni powszednie,       

         2. udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale położniczo-ginekologicznym w godzinach od 15:00 do 8:00 w dni powszednie i od 8:00 do 8:00 w dni                   ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta.

 

Okres obowiązywania umowy od 05.12.2015 roku do 31.12.2018 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 04.12.2015 roku do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 04.12.2015 roku o godz. 12:15.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1. Formularz Ofertowy (pobierz)

2. Szczegóły składania ofert (pobierz)

3. Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)

 


INFORMACJE DODANE DNIA 24.11.2015 r

Konkurs ofert nr  19/2015  - na świadczenia zdrowotne.   

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Oddziale chirurgicznym ogólnym.   

Przedmiotem konkursu jest: 

1.     udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale chirurgicznym ogólnym w godzinach od 8:00 do 15:00 w dni powszednie,        

2.     udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale chirurgicznym ogólnym w godzinach od 15:00 do 8:00 w dni powszednie i od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta. 

Okres obowiązywania umowy od 01.12.2015 roku do 31.12.2018 roku. 

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 30.11.2015 roku do godz. 13:00. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 30.11.2015 roku o godz. 13:15. 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1. Formularz Ofertowy (pobierz)

2. Szczegóły składania ofert (pobierz)

3. Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)INFORMACJE DODANE DNIA 06.11.2015 r

Konkurs ofert nr  18/2015 - na świadczenia zdrowotne.

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania oferto udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Izbie przyjęć oraz Oddziale chorób wewnętrznych.

Przedmiotem konkursu jest:

1. Przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie koordynowania i nadzorowania pracy w Izbie przyjęć.

2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale chorób wewnętrznych

    1) od godz. 8:00 do 15:00 w dni  powszednie

    2) od godz. 15:00 do 8:00 w dni powszednie

    3) od godz. 8:00 do 8:00 w dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy

 

Okres obowiązywania umowy od 01.12.2015 roku do 28.02.2017 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 20.11.2015 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 20.11.2015 roku o godz. 13:15.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1. Formularz Ofertowy (pobierz)

2. Szczegóły składania ofert (pobierz)

3. Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz) 


INFORMACJE DODANE DNIA 06.11.2015 r

Konkurs ofert nr  17/2015  - na świadczenia zdrowotne.

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego wykonywanych w Izbie przyjęć Szpitala.

Przedmiotem konkursu jest:

1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego w systemie całodobowym – zgodnie z potrzebami Szpitala,  wykonywanych w Izbie przyjęć .

 

Okres obowiązywania umowy od 15.11.2015 roku do 31.12.2016 roku.    

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 12.11.2015 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 12.11.2015 roku o godz. 13:15.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1. Formularz Ofertowy (pobierz)

2. Szczegóły składania ofert (pobierz)

3. Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz)  


INFORMACJE DODANE DNIA 05.11.2015 r

Konkurs ofert nr  16/2015  - na świadczenia zdrowotne.

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa wykonywanych w oddziałach i poradniach Szpitala.

Przedmiotem konkursu jest:

 1. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w systemie całodobowym – zgodnie z potrzebami Szpitala,  wykonywanych w oddziałach i poradniach Szpitala.

Okres obowiązywania umowy od 10.11.2015 roku do 31.12.2018 roku.    

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 09.11.2015 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 09.11.2015 roku o godz. 13:15.

  

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 1. Formularz Ofertowy (pobierz)
 2. Szczegóły składania ofert (pobierz)
 3. Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz) 


INFORMACJE DODANE DNIA 23.10.2015 r

Konkurs ofert nr  15/2015  - na świadczenia zdrowotne.  

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Oddziale chirurgicznym ogólnym.  

Przedmiotem konkursu jest:

1.      udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale chirurgicznym ogólnym w godzinach od 8:00 do 15:00 w dni powszednie,       

2.   udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale chirurgicznym ogólnym w godzinach od 15:00 do 8:00 w dni powszednie i od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta.

Okres obowiązywania umowy od 01.11.2015 roku do 28.02.2017 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 30.10.2015 roku do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 30.10.2015 roku o godz. 12:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 1. Formularz Ofertowy (pobierz)
 2. Szczegóły składania ofert (pobierz)
 3. Zasady, warunki świadczenia usług (pobierz) 

INFORMACJE DODANE DNIA 14.10.2015 r

Konkurs ofert nr  14/2015  - na świadczenia zdrowotne.  

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Oddziale położniczo-ginekologicznym.  

Przedmiotem konkursu jest:

1.     udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale położniczo-ginekologicznym w godzinach   od 8:00 do 15:00 w dni powszednie,       

2.     udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale położniczo-ginekologicznym w godzinach od 15:00 do 8:00 w dni powszednie i od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta.

Okres obowiązywania umowy od 01.11.2015 roku do 28.02.2017 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 23.10.2015 roku do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 23.10.2015 roku o godz. 12:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.)

 

1.  Formularz ofertowy - pobierz

2. Szczegóły składania ofert - pobierz

3. Zasady warunki świadczenia usług - pobierz 

 


INFORMACJE DODANE DNIA 08.09.2015 r 

Konkurs ofert nr  13/2015 - na świadczenia zdrowotne.  

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania oferto udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Laboratorium Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w pełnym zakresie wykonywania badań laboratoryjnych.

Proponowany okres obowiązywania umowy od 16.09.2015 roku do 30.09.2017 roku.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko(Sekretariat) do dnia 14.09.2015 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 14.09.2015 roku o godz. 13:15.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

SPROSTOWANIE:

Przedmiotem konkursu jest udzielenie świadczeń zdrowotnych w Laboratorium Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.

Do obowiązków świadczeniodawcy należeć będzie wykonywanie badań laboratoryjnych w pełnym zakresie.

W związku z zamieszczonym sprostowaniem Szpital przesuwa termin składania ofert do dnia 16.09.2015 r. do godz. 13:00

 

 1. Formularz ofertowy - pobierz
 2. Szczegóły składania ofert - pobierz
 3. Zasady warunki świadczenia usług - pobierz

 

INFORMACJE DODANE DNIA 31.08.2015 r 

Konkurs ofert nr 12/2015 - na świadczenia zdrowotne.

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Oddziale neonatologicznym oraz Oddziale pediatrycznym.

Przedmiotem konkursu jest:

1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale neonatologicznym

a) od godz. 8:00 do 15:00 w dni powszednie

b) od godz. 15:00 do 8:00 w dni powszednie

c) od godz. 8:00 do 8:00 w dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy

2. udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale pediatrycznym

a) od godz. 8:00 15:00 w dni powszednie

b) od godz. 15:00 do 8:00 w dni powszednie

c) od godz. 8:00 do 8:00 w dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy

3. koordynacja udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale neonatologicznym w zakresie pełnienia obowiązków Koordynatora Oddziału neonatologicznego przez lekarza specjalistę neonatologa.

Okres obowiązywania umowy od 07.09.2015 roku do 28.02.2017 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 04.09.2015 roku do godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 04.09.2015 roku o godz. 14:15.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

 1. Formularz ofertowy - pobierz
 2. Szczegóły składania ofert - pobierz
 3. Zasady warunki świadczenia usług - pobierz

 


 

INFORMACJE DODANE DNIA 27.07.2015 r

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY

(SIWS)

Dla postępowania przetargowego pn.:

"Sprzedaż sprzętu i wyposażenia pralni"

(kliknij aby pobrać)

Dodano:13:38

 

 


 

INFORMACJE DODANE DNIA 08.07.2015 r

Konkurs ofert nr  11/2015 - na świadczenia zdrowotne.  

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 ze zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania oferto udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych przez personel medyczny w oddziałach szpitalnych Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie zabezpieczenia opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w oddziałach szpitalnych Szpitala Miejskiego w Miastku Spółka z o.o.

Okres obowiązywania umowy od 13.07.2015 roku do 30.06.2016 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 10.07.2015 roku do godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 10.07.2015 roku o godz. 14:15.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

  

1. Szczegóły składania ofert -> pobierz plik
2. Formularz ofertowy -> pobierz plik
3. Konkurs - zasady, warunki świadczenia usług -> pobierz plik

 

Dodano:13:06 


 

INFORMACJE DODANE DNIA 01.07.2015 r

Konkurs ofert nr  10/2015 - na świadczenia zdrowotne.  

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania oferto udzielanie świadczeń medycznych wykonywanych w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym.

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń medycznych w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w zakresie zabezpieczenia opieki lekarskiej w wymiarze minimum 20 godzin tygodniowo.

Okres obowiązywania umowy od 06.07.2015 roku do 28.02.2017 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 03.07.2015 roku do godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 03.07.2015 roku o godz. 14:15.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1. Szczegóły składania ofert -> pobierz plik
2. Formularz ofertowy -> pobierz plik
3. Konkurs - zasady, warunki świadczenia usług -> pobierz plik
 

 

INFORMACJE DODANE DNIA 01.07.2015 r

Konkurs ofert nr 9/2015  - na świadczenia zdrowotne. 

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczenia usług zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa na Bloku Operacyjnym.

 

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa  operacyjnego na Bloku Operacyjnym Ogólnym Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o.

 

Okres obowiązywania umowy od 01.08.2015 roku do 31.07.2018 roku. 

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko do dnia 29.07.2015 roku do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko dnia 29.07.2015 roku o godz. 12:30.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.). 

 

§ 1

WYMAGANIA DLA OFERENTA. OKREŚLENIE KWALIFIKACJI I WARUNKÓW ZATRUDNIENIA

 

1. Oferent jest zobowiązany posiadać uprawnienia i możliwości do świadczenia usług zdrowotnych w w/w zakresach.

 

§ 2 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

Dla osób fizycznych prowadzących indywidualne praktyki pielęgniarskie:  

1. Kserokopia dyplomu. 

2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu. 

3. Kserokopia pozwolenia na prowadzenie Indywidualnej Praktyki Pielęgniarskiej (właściwa Izba Pielęgniarek i Położnych).

4. Kserokopia polisy OC. 

5. Kserokopia decyzji nadania numeru NIP. 

6. Kserokopia decyzji nadania numeru Regon. 

7. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. 

8. Dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu pielęgniarki, położnej bez przerwy dłuższej niż 5 lat od dnia zatrudnienia. 

9. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku pracy pielęgniarki w zależności od specyfiki pracy tj. pielęgniarki operacyjnej

 

Wymagania rankingujące;

·         wykształcenie wyższe medyczne – licencjat lub tytuł magistra w zawodzie pielęgniarka

·         kurs kwalifikacyjny w dziedzinie  pielęgniarstwa operacyjnego lub w trakcie

·         specjalizacja  w dziedzinie  pielęgniarstwa operacyjnego lub w trakcie

 

§ 3

 

Prezes Zarządu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert w sytuacji, gdy złożone oferty będą przekraczały ustalony limit cenowy dla danego rodzaju usług 

Pliki do pobrania:

 

1. Szczegóły składania ofert. -> pobierz plik

2. Formularz ofertowy. -> pobierz plik

3. Konkurs - zasady, warunki świadczenia usług. -> pobierz plik

 Dodano: 12:32


 

INFORMACJE DODANE DNIA 01.06.2015 r

Konkurs ofert nr  8/2015 - na świadczenia zdrowotne.  

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania oferto udzielanie świadczeń zdrowotnych w Laboratorium, Pracowni Serologii  i Banku Krwi.  

Przedmiotem konkursu jest przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie

koordynowania i nadzorowania pracy  Laboratorium, Pracowni Serologii i Banku Krwi.

Okres obowiązywania umowy od 09.06.2015 roku do 28.02.2017 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 08.06.2015 roku do godz. 14:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 08.06.2015 roku o godz. 14:15.


Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

1. Szczegóły składania ofert -> pobierz plik.
2. Formularz ofertowy -> pobierz plik.
3. Konkurs - zasady, warunki świadczenia usług -> pobierz plik.

 Dodano: 14:55


 

INFORMACJE DODANE DNIA 01.06.2015 r

Konkurs ofert nr  7/2015 - na świadczenia zdrowotne.  

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania oferto udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej.

Przedmiotem konkursu jest:

1.     Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni rentgenodiagnostyki ogólnej  w zakresie:1) koordynowania udzielania świadczeń w Pracowni rentgenodiagnostyki ogólnej,

2)  opisu zdjęć RTG

2.     Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni USG w zakresie:

1)     wykonywania badań USG,

2)     wykonywania badań USG Doppler kolorowy

3)     wykonywanie skopii z opisem

 

Okres obowiązywania umowy od 08.06.2015 roku do 28.02.2017 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 05.06.2015 roku do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 05.06.2015 roku o godz. 12:15.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1. Szczegóły składania ofert -> pobierz plik.
2. Formularz ofertowy -> pobierz plik.
3. Konkurs - zasady, warunki świadczenia usług -> pobierz plik.

 Dodano: 14:50


 

INFORMACJE DODANE DNIA 22.05.2015 r

Konkurs ofert nr 6/2015  - na świadczenia zdrowotne. 

 

                Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie  świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Oddziale Chorób Wewnętrznych.

 

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych w zakresie:  udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych w godzinach od 15:00 do 8:00 w dni powszednie i od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta.

 

Okres obowiązywania umowy od 01.06.2015 roku do 28.02.2017 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 29.05.2015 roku do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 29.05.2015 roku o godz. 12:15.

                Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

 

Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

Pliki do pobrania:
1. Szczegóły składania ofert -> pobierz plik
2. Formularz ofertowy -> pobierz plik
3. Konkurs - zasady, warunki świadczenia usług -> pobierz plik

Dodano: 13:57

 


 

INFORMACJE DODANE DNIA 20.05.2015 r

Konkurs ofert nr  5/2015 - na świadczenia zdrowotne.  

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania oferto udzielanie świadczeńzdrowotnych wykonywanych w Oddziale położniczo-ginekologicznym.  

Przedmiotem konkursu jest:

1.     udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale położniczo-ginekologicznym w godzinach od 8:00 do 15:00 w dni powszednie,       

2.     udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale położniczo-ginekologicznym w godzinach od 15:00 do 8:00 w dni powszednie i od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta.

 

 

Okres obowiązywania umowy od 01.06.2015 roku do 28.02.2017 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastkodo dnia 29.05.2015 roku do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 29.05.2015 roku o godz. 12:15.

 

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

Pliki do pobrania:

1. Szczegóły składania ofert -> pobierz plik

2. Formularz ofertowy -> pobierz plik

3. Konkurs - zasady, warunki świadczenia usług -> pobierz plik

Dodano: 10:40


 

INFORMACJE DODANE DNIA 24.02.2015 r.

Konkurs ofert nr 4/2015  - na świadczenia zdrowotne.  

 

             Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie  świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Oddziale Chorób Wewnętrznych.

 

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób  Wewnętrznych w godzinach od 8: 00 do 15: 00 w dni powszednie oraz w godzinach od 15: 00 do 8: 00 w dni powszednie i od 8: 00 do 8: 00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta.

 

Proponowany okres obowiązywania umowy od 16.03.2015 r. do 31.12.2017 r.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30;

77-200 Miastko do dnia 16.03.2015  roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30;

77-200 Miastko dnia 16.03.2015 roku o godz. 13:15.

                Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego,      a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.

Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.). 

 

Pliki do pobrania:
 
1. Szczegóły składania ofert -> pobierz plik.
2. Formularz ofertowy -> pobierz plik.
3. Konkurs - zasady, warunki świadczenia usług -> pobierz plik.

Dodano: 20:56 


 

INFORMACJE DODANE DNIA 27.01.2015 r. 

Konkurs ofert nr 3/2015  - na świadczenia zdrowotne. 

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczenia usług zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Poradni Chirurgicznej. 

 

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Poradni Chirurgicznej Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o.

 

Okres obowiązywania umowy od 01.02.2015 roku do 31.12.2018 roku. 

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko do dnia 30.01.2015 roku do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko dnia 30.01.2015 roku o godz. 12:30.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.). 

 

§ 1

WYMAGANIA DLA OFERENTA. OKREŚLENIE KWALIFIKACJI I WARUNKÓW ZATRUDNIENIA

 

1. Oferent jest zobowiązany posiadać uprawnienia i możliwości do świadczenia usług zdrowotnych w w/w zakresach.

 

§ 2 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

Dla osób fizycznych prowadzących indywidualne praktyki pielęgniarskie:  

1. Kserokopia dyplomu. 

2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu. 

3. Kserokopia pozwolenia na prowadzenie Indywidualnej Praktyki Pielęgniarskiej (właściwa Izba Pielęgniarek i Położnych).

4. Kserokopia polisy OC. 

5. Kserokopia decyzji nadania numeru NIP. 

6. Kserokopia decyzji nadania numeru Regon. 

7. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. 

8. Dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu pielęgniarki, położnej bez przerwy dłuższej niż 5 lat od dnia zatrudnienia. 

9. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku pracy pielęgniarki w zależności od specyfiki pracy tj. pielęgniarki anestezjologicznej 

 

§ 3

 

Prezes Zarządu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert w sytuacji gdy złożone oferty będą przekraczały ustalony limit cenowy dla danego rodzaju usług 

Pliki do pobrania:

 

1. Szczegóły składania ofert. -> pobierz plik 

2. Formularz ofertowy. -> pobierz plik

 

3. Konkurs - zasady, warunki świadczenia usług. -pobierz plik

 

 

Konkurs ofert nr 2/2015  - na świadczenia zdrowotne.  

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczenia usług zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym.

 

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa trybie zmianowym – dyżurów 12 godzinnych w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym.

 

Okres obowiązywania umowy od 01.02.2015 roku do 31.12.2015 roku. 

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko do dnia 30.01.2015 roku do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko dnia 30.01.2015 roku o godz. 12:20.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

Pliki do pobrania:

 

 

1. Szczegóły składania ofert. -> pobierz plik

2. Formularz ofertowy. -> pobierz plik

3. Konkurs - zasady, warunki świadczenia usług. -> pobierz plik 

 

 

 

Konkurs ofert nr 1/2015  - na świadczenia zdrowotne. 

 

                Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie  świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Oddziale Chorób Wewnętrznych.

 

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych w zakresie:

- pełnienia dyżurów medycznych.

 

Okres obowiązywania umowy od 01.02.2015 roku do 31.01.2018 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 30.01.2015 roku do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 30.01.2015 roku o godz. 12:15.

                Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.). 

 

Pliki do pobrania:

 

1. Szczegóły składania ofert. -> pobierz plik

2. Formularz ofertowy. -> pobierz plik

3. Konkurs - zasady, warunki świadczenia usług. -pobierz plik

 

Dodano: 10:43

 

INFORMACJE DODANE DNIA 30.12.2014 r.  

Konkurs ofert nr  20  - na świadczenia zdrowotne.   

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczenia usług zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym.

 

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwaw trybie zmianowym – dyżurów 12 godzinnych w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym.

Okres obowiązywania umowy od 07.01.2015 roku do 31.12.2016 roku. 

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko do dnia 05.01.2015 roku do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30,77-200 Miastko dnia 05.01.2015 roku o godz. 12:15.

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

1. Szczegóły składania ofert -> pobierz plik

2. Zasady i warunki świadczenia usług -> pobierz plik

Dodano: 14:10

  

INFORMACJE DODANE DNIA 11.12.2014 r.

Konkurs ofert nr  19 - na świadczenia zdrowotne z zakresu pielęgniarstwa w oddziale Anestezjologii i intensywnej terapii. 

 

Podstawa prawna:

1.      Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) zwana dalej „Ustawą o działalności leczniczej”,

2.      Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) zwana dalej „Ustawą o świadczeniach”.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Świadczenia usług zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

Termin realizacji: od dnia 01 stycznia 2015 r. do 31  grudnia 2018 r.

Ilość stanowisk: 1

 

§ 1

WYMAGANIA DLA OFERENTA. OKREŚLENIE KWALIFIKACJI I WARUNKÓW ZATRUDNIENIA

1. Oferent jest zobowiązany posiadać uprawnienia i możliwości do świadczenia usług zdrowotnych w w/w zakresach.

 

§ 2

WYMAGANE DOKUMENTY: 

Dla osób fizycznych prowadzących indywidualne praktyki pielęgniarskie:  

 1. Kserokopia dyplomu. 

 2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu. 

 3. Kserokopia pozwolenia na prowadzenie Indywidualnej Praktyki Pielęgniarskiej (właściwa Izba Pielęgniarek i Położnych).

 4. Kserokopia polisy OC. 

 5. Kserokopia decyzji nadania numeru NIP. 

 6. Kserokopia decyzji nadania numeru Regon. 

 7. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. 

 8. Dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu pielęgniarki, położnej bez przerwy dłuższej niż 5 lat od dnia zatrudnienia. 

 9. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku pracy pielęgniarki w zależności od specyfiki pracy tj. pielęgniarki anestezjologicznej

 

§ 3

 

Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne potwierdzone stosownymi dokumentami oraz posiadają:

 • ukończony kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo anestezjologiczne” 

 • ukończone szkolenie dla pielęgniarek dokonujących przetaczania krwi i jej składników.

  

Wymagania rankingujące:

 • specjalizacja z pielęgniarstwa anestezjologicznego lub w trakcie

 • wykształcenie wyższe medyczne – licencjat lub tytuł magistra w zawodzie pielęgniarka 

 • doświadczenie w zawodzie powyżej 10 lat 

 • minimum 5-letnie udokumentowane doświadczenie w zakresie pracy w na stanowisku pielęgniarki anestezjologicznej

  

Wymagania pożądane

 • inne kursy specjalistyczne w zakresie pracy z pacjentami zbieżne z profilem oddziału

 

§ 4

 

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług medycznych w trybie zmianowym — dyżurów  12- godzinnych.

Przewidywana liczba godzin pracy – zmienna; zgodnie z aktualnymi potrzebami  Udzielającego zamówienie oraz dyspozycyjności deklarowanej przez Przyjmującego zamówienie. 

 

§ 5

 

Prezes Zarządu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert w sytuacji gdy złożone oferty będą przekraczały ustalony limit cenowy dla danego rodzaju usług .

 

§ 6

 

Prezes Zarządu zastrzega sobie prawo do odmowy podpisania umowy z oferentem, który wygrał konkurs, jeśli oferent na datę podpisania umowy nie przedstawi polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na świadczenie usług zdrowotnych

 

Miejsce i termin składania ofert: 

Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Wybickiego 30; 77- 200 Miastko; 

W terminie do 23.12.2014. do godz.15.00

 

Miejsce i termin otwarcia ofert: 

Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Wybickiego 30; 77-200 Miastko, sekretariat.

W terminie 29.12.2014  o godz. 10.00

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 29.12.2014 o godz. 10.30

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.
Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych   (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 z zm.).

  

O wynikach konkursu oferenci (świadczeniodawcy) zostaną powiadomieni osobiście lub telefonicznie w dniu rozstrzygnięcia konkursu. 

 

 


INFORMACJE DODANE DNIA 28.11.2014 r.

Konkurs ofert nr  18 - na świadczenia zdrowotne.    

 

                Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie  świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Oddziale Chorób Wewnętrznych.

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych w zakresie :

- pełnienia dyżurów medycznych.

 

Okres obowiązywania umowy od 04.12.2014 roku do 28.02.2017 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 01.12.2014 roku do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 01.12.2014 roku o godz. 12:15.

 

                Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

Pliki do pobrania:

1. Szczegóły składania ofert. -> pobierz plik

2. Formularz ofertowy. -> pobierz plik

3. Konkurs - zasady, warunki świadczenia usług. -> pobierz plik

 

Dodano: 08:44

 

INFORMACJE DODANE DNIA 18.09.2014 r.

Konkurs ofert nr  17 - na świadczenia zdrowotne.    

 

                Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych wykonywanych w izbie przyjęć.

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz koordynacja udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych w zakresie pełnienia obowiązków Zastępcy Koordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych.

 

Okres obowiązywania umowy od 01.10.2014 roku do 28.02.2017 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 26.09.2014 roku do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 26.09.2014 roku o godz. 12:30.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert nr 17 ukaże się na stronie internetowej Udzielającego zamówienie - www.szpitalmiastko.pl do dnia 30.09.2014 roku.

 

                Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

Pliki do pobrania:

1. Szczegóły składania ofert. -> pobierz plik

2. Formularz ofertowy. -> pobierz plik

3. Konkurs - zasady, warunki świadczenia usług. -> pobierz plik

 

Dodano: 14:10

 

Konkurs ofert nr  16 - na świadczenia zdrowotne.    

 

                Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych wykonywanych w izbie przyjęć.

Przedmiotem konkursu jest przyjęcie obowiązków Koordynatora izby przyjęć.

 

 

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 26.09.2014 roku do godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 26.09.2014 roku o godz. 13:30.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert nr 16 ukaże się na stronie internetowej Udzielającego zamówienie - www.szpitalmiastko.pl do dnia 30.09.2014 roku.

 

                Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

Pliki do pobrania:

1. Szczegóły składania ofert. -> pobierz plik

2. Formularz ofertowy. -> pobierz plik

3. Konkurs - zasady, warunki świadczenia usług. -> pobierz plik

 

Dodano: 14:00


 

INFORMACJE DODANE DNIA 20.08.2014 r.

Konkurs ofert nr  15 - na świadczenia zdrowotne.    

 

                Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii i położnictwa.

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno- Położniczym  w godzinach od 8:00 do 15:00 w dni powszednie oraz w godzinach od 15:00 do 8:00 w dni powszednie i od 8:00 do 8:00 w dni ustawowo wolne od pracy, niedziele i święta.

 

Okres obowiązywania umowy od 01.09.2014 roku do 28.02.2017 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 27.08.2014 roku do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 27.08.2014 roku o godz. 12:15.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert nr 15 ukaże się na stronie internetowej Udzielającego zamówienie - www.szpitalmiastko.pl do dnia 29.08.2014 roku.

 

                Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

Pliki do pobrania:

1. Szczegóły składania ofert. -> pobierz plik

2. Formularz ofertowy. -> pobierz plik

3. Konkurs - zasady, warunki świadczenia usług. -> pobierz plik

 

Dodano: 18:27INFORMACJE DODANE DNIA 08.08.2014 r.

Konkurs ofert nr  14 - na świadczenia zdrowotne.  

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Oddziale Chorób Wewnętrznych.

Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz koordynacja udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych w zakresie pełnienia obowiązków Zastępcy Koordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych.

Okres obowiązywania umowy od 01.09.2014 roku do 28.02.2017 roku.

Oferty należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko do dnia 14.08.2014 roku do godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Udzielającego zamówienie przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77-200 Miastko dnia 14.08.2014 roku o godz. 12:15.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu ofert nr 14 ukaże się na stronie internetowej Udzielającego zamówienie - www.szpitalmiastko.pl do dnia 20.08.2014 roku.

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 ze zm.).

 

 

Pliki do pobrania:

1. Szczegóły składania ofert. -> pobierz plik

2. Formularz ofertowy. -> pobierz plik

3. Konkurs - zasady, warunki świadczenia usług. -> pobierz plik

Dodano: 14:46 


INFORMACJE DODANE DNIA 02.06.2014 r.

Konkurs ofert nr  13 - na świadczenia zdrowotne.  

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z O.O. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania oferta udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Oddziale Chorób Wewnętrznych.

Przedmiotem konkursu jest przyjęcie obowiązków:

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Koordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Miejsce i termin składania ofert:

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen., Wybickiego 30; 77- 200 Miastko do 09.06.2014.

Miejsce i termin otwarcia ofert: 

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen., Wybickiego 30; 77- 200 Miastko; sekretariat; 09.06. 2014 do godz. 12.00

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 

<!--[if !supportLists]-->·         <!--[endif]-->Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen., Wybickiego 30; 77- 200 Miastko; sekretariat- 09.06.2014r. o godz. 14.00

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 z zm.).

 

Pliki do pobrania:

1. Szczegóły składania ofert, -> pobierz plik

2. Formularz ofertowy, -> pobierz plik

3. Konkurs - zasady, warunki świadczenia usług. -> pobierz plik

Dodano: 10:37


 

INFORMACJE DODANE DNIA 28.04.2014 r.

 

KONKURS NR  12 - NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

Z ZAKRESU PIELĘGNIARSTWA  W  ODDZIALE  CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Podstawa prawna: 

1.      Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) zwana dalej „Ustawą o działalności leczniczej”,

2.      Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) zwana dalej „Ustawą o świadczeniach”. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Świadczenia usług zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa zachowawczego w Oddziale Chorób Wewnętrznych . 

Termin realizacji: od dnia 01 maja 2014 r. do 01 maja 2017 r. 

Ilość stanowisk: 1

 

§ 1 

WYMAGANIA DLA OFERENTA. OKREŚLENIE KWALIFIKACJI I WARUNKÓW ZATRUDNIENIA

1. Oferent jest zobowiązany posiadać uprawnienia i możliwości do świadczenia usług zdrowotnych w w/w zakresach.

 

 

§ 2 

WYMAGANE DOKUMENTY:  

Dla osób fizycznych prowadzących indywidualne praktyki pielęgniarskie:

1. Kserokopia dyplomu.

2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu.  

3. Kserokopia pozwolenia na prowadzenie Indywidualnej Praktyki Pielęgniarskiej (właściwa Izba Pielęgniarek i Położnych).  

4. Kserokopia polisy OC. 

5. Kserokopia decyzji nadania numeru NIP.  

6. Kserokopia decyzji nadania numeru Regon. 

7. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.  

8. Dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu pielęgniarki, położnej bez przerwy dłuższej niż 5 lat od dnia zatrudnienia. 

9. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku pracy pielęgniarki w zależności od specyfiki pracy. 

10. Zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

§ 3 

Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne potwierdzone stosownymi dokumentami oraz posiadają:  

• ukończone szkolenie dla pielęgniarek dokonujących przetaczania krwi i jej składników. 

 

Wymagania rankingujące: 

• wykształcenie wyższe medyczne – licencjat lub tytuł magistra w zawodzie pielęgniarka  

 • doświadczenie w zawodzie powyżej 10 lat
 • Kurs kwalifikacyjny: Opieka długoterminowa lub pielęgniarstwo rodzinne

Wymagania pożądane

• inne kursy specjalistyczne w zakresie pracy z pacjentami zbieżne z profilem oddziału 

 

§ 4 

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług medycznych w trybie zmianowym — dyżurów  12- godzinnych. 

Przewidywana liczba godzin pracy – zmienna; zgodnie z aktualnymi potrzebami  Udzielającego zamówienie oraz dyspozycyjności deklarowanej przez Przyjmującego zamówienie. 

 

§ 5 

Prezes Zarządu  zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert w sytuacji gdy złożone oferty będą przekraczały ustalony limit cenowy dla danego rodzaju usług . 

 

§ 6

Prezes Zarządu zastrzega sobie prawo do odmowy podpisania umowy z oferentem, który wygrał konkurs jeśli oferent na datę podpisania umowy nie przedstawi polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na świadczenie usług zdrowotnych. 

 

Miejsce i termin składania ofert:  

 • Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Wybickiego 30; 77- 200 Miastko;         
 • W terminie do 30 .04 .2014. godz.13.00.

Miejsce i termin otwarcia ofert:  

 • Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Wybickiego 30; 77-200 Miastko, sekretariat.
 • W terminie 30 .04.2014 godz. 14.00

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi:

 • 30.04.2014 godz. 14.30

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny. Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych   (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 z zm.). 

O wynikach konkursu oferenci (świadczeniodawcy) zostaną powiadomieni osobiście  lub telefonicznie w dniu rozstrzygnięcia konkursu.

Dodano: 08:57


 

INFORMACJE DODANE DNIA 04.04.2014 r.

  

Konkurs ofert nr  11 - na świadczenia zdrowotne. 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z O.O. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania oferta udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Oddziale Chorób Wewnętrznych.

Przedmiotem konkursu jest przyjęcie obowiązków:

 • Koordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych
 • Miejsce i termin składania ofert:

 • Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen., Wybickiego 30 ; 77- 200 Miastko do 25.04.2014.

 

Miejsce i termin otwarcia ofert: 

 • Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen., Wybickiego 30 ; 77- 200 Miastko , sekretariat; 28.04. 2014 godz. 12.00

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi :

 • Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen., Wybickiego 30 ; 77- 200 Miastko ; sekretariat- 28.04.2014r. o godz. 14.00

 
Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.
Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 z zm.).

1. Formularz ofertowy -> pobierz plik

2. Oferty -> pobierz plik

3. Zasady i warunki świadczenia usług -> pobierz plik

 

 

 

Konkurs ofert nr  10 - na świadczenia zdrowotne.

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z O.O. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania oferta udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziale Chorób Wewnetrznych.

 

Przedmiotem konkursu jest przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 • pełnienie dyżurów medycznych i pracę w godzinach 8-15 w Oddziale  Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
 • pełnienie dyżurów medycznych i pracę w godzinach 8-15 w Oddziale Chorób Wewnętrznych

  

Miejsce i termin składania ofert:

 • Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen., Wybickiego 30 ; 77- 200 Miastko; do 17.04.2014.

  

Miejsce i termin otwarcia ofert: 

 • Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen., Wybickiego 30 ; 77- 200 Miastko , sekretariat; 18.04.2014 godz. 12.00

  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi :

 • Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen., Wybickiego 30 ; 77- 200 Miastko ; sekretariat- 18.04.2014r. o godz. 14.00

  
Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.
Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 z zm.). 

 

1. Formularz ofertowy -> pobierz plik

2. Oferty -> pobierz plik

3. Zasady i warunki świadczenia usług -> pobierz plik

 

Konkurs ofert nr  9 - na świadczenia zdrowotne.

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z O.O. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania oferta udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

 

Przedmiotem konkursu jest przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 • nadzorowania i koordynowania organizacją pracy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

Miejsce i termin składania ofert: 

 • Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen., Wybickiego 30 ; 77- 200 Miastko; do 17.04.2014.

 

Miejsce i termin otwarcia ofert:  

 • Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen., Wybickiego 30 ; 77- 200 Miastko , sekretariat; 18.04.2014 godz. 12.00

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi : 

 • Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen., Wybickiego 30 ; 77- 200 Miastko ; sekretariat- 18.04.2014r. o godz. 14.00

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.
Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 z zm.).

 

1. Formularz ofertowy -> pobierz plik

2. Oferty -> pobierz plik

3. Zasady i warunki świadczenia usług -> pobierz plikINFORMACJE DODANE DNIA 14.03.2014 r.

 

Konkurs ofert nr  8 - na świadczenia zdrowotne.

 

 

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z O.O. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania oferta udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym.

 

§ 1

 

Przedmiotem konkursu jest przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 

- pełnienia dyżurów medycznych w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym - Lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii, bądź w trakcie specjalizacji.

 

§ 2

 

Miejsce i termin składania ofert: Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Wybickiego 30; 77- 200 Miastko; do 21.04.2014. godz.13.00.

 

Miejsce i termin otwarcia ofert: 21.03.2014 godz. 14.00, siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Wybickiego 30; 77-200 Miastko, sekretariat.

 

 

§3

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: w terminie 7  dni od dnia otwarcia ofert.

 

 

§ 4

 

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.
Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 z zm.).

 

 

1. Formularz ofertowy -> pobierz plik

 

2. Oferty -> pobierz plik

 

3. Zasady i warunki świadczenia usług -> pobierz plik

 

 

Dodano: 15:38


 

INFORMACJE DODANE DNIA 14.03.2014 r.

Konkurs ofert nr  7 - na świadczenia zdrowotne. 

 

Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z O.O. działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w Laboratorium Szpitala Miejskiego w Miastku.

 

 

§ 1

 Przedmiotem konkursu jest przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

- pracy w godzinach 7.00-15.00 i 7.00-19.00 oraz 19.00-7.00 w pełnym zakresie wykonywania badań laboratoryjnych.

 

 § 2

Miejsce i termin składania ofert: siedziba zamawiającego przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77- 200 Miastko - do 21.03.2014 r. godz. 12.00.

Miejsce i termin otwarcia ofert: 21.03.2014 r. godz. 12.30, siedziba zamawiającego przy ul. Gen. Wybickiego 30, 77- 200 Miastko (sekretariat).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

 

§ 3

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.
Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 z zm.).

 

 

 

1. Formularz ofertowy -> pobierz plik

2. Oferty -> pobierz plik

3. Zasady i warunki świadczenia usług -> pobierz plik

Dodano: 15:37


 

INFORMACJE DODANE DNIA 26.02.2014 r.

 

Konkurs nr 6 - Na świadczenia zdrowotne z zakresu pielęgniarstwa w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii

Podstawa prawna:

1.      Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) zwana dalej „Ustawą o działalności leczniczej”,

2.      Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) zwana dalej „Ustawą o świadczeniach”.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Świadczenia usług zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i   intensywnej terapii w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 

Termin realizacji: od dnia 01 marca 2014 r. do 01  maja 2017 r.

Ilość stanowisk: 2

 

§ 1

WYMAGANIA DLA OFERENTA. OKREŚLENIE KWALIFIKACJI I WARUNKÓW ZATRUDNIENIA 

 

1. Oferent jest zobowiązany posiadać uprawnienia i możliwości do świadczenia usług zdrowotnych w w/w zakresach.

 

§ 2

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

Dla osób fizycznych prowadzących indywidualne praktyki pielęgniarskie:  

1. Kserokopia dyplomu.

2. Kserokopia prawa wykonywania zawodu.

3. Kserokopia pozwolenia na prowadzenie Indywidualnej Praktyki Pielęgniarskiej (właściwa Izba Pielęgniarek i Położnych).

4. Kserokopia polisy OC.

5. Kserokopia decyzji nadania numeru NIP.

6. Kserokopia decyzji nadania numeru Regon.

7. Kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

8. Dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu pielęgniarki, położnej bez przerwy dłuższej niż 5 lat od dnia zatrudnienia.

9. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku pracy pielęgniarki w zależności od specyfiki pracy tj. pielęgniarki anestezjologicznej.

 

§ 3

Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone osoby, które spełniają wymagania kwalifikacyjne potwierdzone stosownymi dokumentami oraz posiadają:

• ukończony kurs kwalifikacyjny „Pielęgniarstwo anestezjologiczne”

• ukończone szkolenie dla pielęgniarek dokonujących przetaczania krwi i jej składników.

 

Wymagania rankingujące;

• specjalizacja z pielęgniarstwa anestezjologicznego lub w trakcie

• wykształcenie wyższe medyczne – licencjat lub tytuł magistra w zawodzie pielęgniarka

• doświadczenie w zawodzie powyżej 10 lat

• minimum 5-letnie udokumentowane doświadczenie w zakresie pracy w na stanowisku pielęgniarki anestezjologicznej

 

Wymagania pożądane

• inne kursy specjalistyczne w zakresie pracy z pacjentami zbieżne z profilem oddziału

 

§ 4

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług medycznych w trybie zmianowym — dyżurów  12- godzinnych.

Przewidywana liczba godzin pracy – zmienna; zgodnie z aktualnymi potrzebami  Udzielającego zamówienie oraz dyspozycyjności deklarowanej przez Przyjmującego zamówienie. 

 

§ 5

Prezes Zarządu  zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert w sytuacji gdy złożone oferty będą przekraczały ustalony limit cenowy dla danego rodzaju usług .

 

§ 6

Prezes Zarządu zastrzega sobie prawo do odmowy podpisania umowy z oferentem, który wygrał konkurs jeśli oferent na datę podpisania umowy nie przedstawi polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na świadczenie usług zdrowotnych

 

Miejsce i termin składania ofert: 

 • Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Wybickiego 30; 77- 200 Miastko;         
 • W terminie do 28 .02.2014. godz.13.00.

 

Miejsce i termin otwarcia ofert: 

 • Siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. Wybickiego 30; 77-200 Miastko, sekretariat.
 • W terminie 28 .02.2014 godz. 14.00

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 28.02.2014 godz. 14.30

Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo do przesunięcia terminu składania ofert, odwołania lub unieważnienia konkursu na każdym etapie toku postępowania konkursowego, a także wyboru mniejszej liczby ofert spełniających wymogi bez podania przyczyny.
Oferentowi przysługuje prawo składania skarg i protestów dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych   (Dz. U. z 2008 r, nr 164, poz. 1027 z zm.).

 

 O wynikach konkursu oferenci (świadczeniodawcy) zostaną powiadomieni osobiście  lub telefonicznie w dniu rozstrzygnięcia konkursu.

 

1.      Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

Dodano: 14:27


 

 

 INFORMACJE DODANE DNIA 24.02.2014 r.
  

Konkurs nr 5 - Wykonywanie badań polisomnograficznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych

 

Podstawa prawna:

1.      Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) zwana dalej „Ustawą o działalności leczniczej”,

2.      Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) zwana dalej „Ustawą o świadczeniach”.

 

§ 1

1.      Przedmiotem konkursu ofert wykonywanie badań polisomnograficznych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje w ramach realizowanych świadczeń zdrowotnych – Zaburzenia oddychania w czasie snu. Czynności wykonywane w ramach przedmiotu zamówienia obejmować będą:

a)      Podłączenia pacjenta do aparatu,

b)      Nadzór nad właściwym przebiegiem technicznym badania w godzinach 2200-600,

c)      Odłączenie pacjenta od aparatu ,

d)     Analizę badania oraz dostarczenie raportu do analizy w terminie nie dłuższym  niż 2 dni robocze licząc od zakończenia badania,

e)      Archiwizacja danych.

2.      Przedmiot zamówienia wg CPV: 85110000 – 3 usługi szpitalne i podobne.

 

§ 2

1.      Wykonywanie badań polisomnograficznych odbywać się będzie na bieżąco zgodnie
z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Udzielającego Zamówienie.

2.      Oferent przedmiotowe świadczenia udzielał będzie w siedzibie Udzielającego Zamówienie tj.
w Oddziale Chorób Wewnętrznych.

3.      Oferent jest zobowiązany zapewnić:

1)      Niezbędne do wykonywania usług urządzenia

2)      wykonywanie badań polisomnograficznych z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Powinien wykazać się odpowiednimi kwalifikacjami w szczególności:

ü  zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w zakresie wykonywania badań polisomnograficznych,

ü  poświadczona umiejętność przeprowadzania badania polisomnograficznego,

3)      należytą jakość wykonanych badań,

4)      prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

4.  Uprawnienia oraz kwalifikacje muszą być zgodne z aktualnie określonymi wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia oraz przepisami prawa polskiego.

5.      Cena jednostkowa to stawka netto za 1 badanie.

6.      Umowa zawarta będzie na czas 1 roku od dnia 10.03.2014 roku

7.        Zastrzega się możliwość zawarcia umowy z datą późniejszą w szczególności w związku
z przedłużeniem się postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

 

§ 3

1.      Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej hasłem „Konkurs ofert na wykonywanie badań polisomnograficznych” w Szpitalu Miejskim w Miastku ul. Wybickiego 30- sekretariat do dnia 28.02.2014 r. do godz. 1100.

2.      Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Gabinecie Dyrektora ds. Lecznictwa w dniu 28.02.2014 r. o godz. 1200.

3.      Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń Szpitala oraz podana do wiadomości na stronie internetowej: www.szpitalmiastko.pl

4.      Termin związania ofertą 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

5.      Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i art. 154 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

 

§ 4

1.      Oferty mogą być składane w całości.

2.      Szpital zastrzega sobie prawo do:

- odwołania w całości lub w części konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny,

- przeprowadzenia rokowań (negocjacji) z oferentami w przypadku złożenia ofert równorzędnych lub w przypadku złożenia ofert w ilości przekraczającej potrzeby Udzielającego Zamówienia celem wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

3.      W przypadku złożenia ofert równorzędnych w zakresie cen jednostkowych w danym zakresie będącym przedmiotem konkursu, Szpital jako Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów, którzy złożyli niniejsze oferty do złożenia w terminie do dwóch dni dodatkowych ofert. Oferenci składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen jednostkowych wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.

4.      Komisja konkursowa wybiera najkorzystniejsze oferty w liczbie umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia.

5.      Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

6.      Jeżeli oferta wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia pocztą lub inną drogą np. pocztą kurierską, o terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia oferty do Udzielającego Zamówienia, a nie termin jej nadania.

7.      Oferent przedkłada w ofercie oryginały dokumentów lub kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

 

§ 5

1.      Oferent może udzielać przedmiotowych świadczeń osobiście lub wytypować do ich udzielania odpowiednio wykwalifikowany personel.

2.      W przypadku, o jakim mowa w pkt. 1 oferent jest zobowiązany do przedłożenia w ofercie listy personelu wytypowanego do udzielania świadczeń będących przedmiotem konkursu.

3.      Udzielający Zamówienia zastrzega sobie, że do konkursu ofert mogą przystąpić podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa polskiego i posiadają wpis do właściwego rejestru.

4.      Udzielający Zamówienia zastrzega sobie, że personel, o którym mowa w pkt. 2 wytypowany do udzielania przedmiotowych świadczeń prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z przepisami prawa polskiego i posiada wpis do właściwego rejestru lub jest u danego Oferenta zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

5.      Oferent, jak również personel wskazany w ust. 2 w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa polskiego, są zobowiązani do:

a)      przedłożenia aktualnego potwierdzenia o wpisie do CEIDG lub wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

§ 6

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

1.      Dane o oferencie:

1)   nazwę i adres;

2)   dokumenty potwierdzające status prawny (wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą; wpis do CEIDG lub wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, dokumenty potwierdzające nadanie numeru NIP i REGON)

2.      Uwierzytelnioną kserokopię aktualnego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) na minimalną kwotę gwarantowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3.      Proponowaną cenę jednostkową za wykonanie przedmiotowych badań

4.      Dokumenty potwierdzające kwalifikacje do wykonywania przedmiotowych badań
w szczególności:

ü  zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie wykonywania badań polisomnograficznych,

ü  poświadczona umiejętność przeprowadzania badania polisomnograficznego.

5.      Lista personelu (patrz paragraf 5).

6.      Aktualne potwierdzenia o wpisie do CEIDG lub wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego wytypowanego personelu (przedłożyć w przypadku wytypowania do udzielania przedmiotowych świadczeń lekarskich odpowiednio wykwalifikowany personel prowadzący działalność gospodarczą).

 

 

 

 

1.      Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.

2.      Załącznik nr 2 – Lista personelu.

 

 Dodano: 15:42


 

INFORMACJE DODANE DNIA 17.02.2014 r.