^Idz do góry.

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

mgr piel. ALICJA SZCZEPANEK- specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego

  

 

Gabinet pielęgniarki edukacyjnej czynny:

 

Od poniedziałku do piątku 7:00- 14:35

  

 

Rola i zadania pielęgniarki edukacyjnej:

 

Rolą pielęgniarki edukacyjnej jest oddziaływanie wychowawcze i nauczanie skierowane na pacjenta i jego środowisko, którego celem jest zmiana zachowań zdrowotnych w kierunku korzystnym dla jego zdrowia. Dotyczy:

 

  • Kształtowania prawidłowych zachowań, postaw i nawyków, poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.

  • Pomocy pacjentowi w wzmacnianiu zdrowia, zapobieganiu chorobie.

  • Pomocy w przezwyciężaniu choroby i jej ewentualnych następstw.

  • Wzmacniania psychicznego, kształtowania prawidłowych postaw życia z chorobom lub niepełnosprawnością oraz utrzymania lub nawet poprawa jakości życia.

  • Przekazywania pacjentowi lub jego rodzinie ogólnych informacji o chorobie i jej zagrożeniach.

  • Przekazywania umiejętności praktycznych (obsługa urządzeń i sprzętu medycznego potrzebnego w terapii chorego).

  • Przygotowania do współpracy w procesie pielęgnowania i leczenia.

 

Pielęgniarka edukacyjna organizuje i realizuje zajęcia edukacyjne indywidualne i zbiorowe w oddziałach szpitalnych.

 

Umożliwia dostęp do materiałów edukacyjnych pacjentom (rodzinie) i personelowi szpitalnemu.

 

 

 

 

 

COPYRIGHT © 2013 POMERANIA SERVICES GROUP SP. Z O.O.