Gabinet Pielęgniarki Epidemiologicznej

Barbara Główczewska - Pielęgniarka Epidemiologiczna

Rola i zadania pielęgniarki epidemiologicznej:

  • współuczestniczy w wypracowaniu strategii szpitala w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych
  • nadzoruje, monitoruje stan sanitarno-epidemiologiczny i pracę personelu
  • koordynuje wypracowanie standardów, procedur z zakresu profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych
  • prowadzi rejestrację zakażeń
  • przeprowadza dochodzenie epidemiologiczne
  • organizuje i prowadzi edukację personelu
  • prowadzi dokumentację Zespołu Kontroli Zakażeń
  • uczestniczy w planowaniu opieki nad pacjentem z zakażeniem szpitalnym( wdrożenie zasad izolacji )
  • prowadzi nadzór nad ochroną zdrowia personelu( szczepienia ochronne, postępowanie poekspozycyjne, środki ochrony indywidualnej )

Zespół kontroli zakażeń szpitalnych

Pielęgniarka epidemiologiczna jest członkiem zespołu kontroli zakażeń szpitalnych, który funkcjonuje w Szpitalu

Skład zespołu zakażeń szpitalnych

- lekarz jako jego przewodniczący;
- pielęgniarka, specjalista do spraw epidemiologii
- diagnosta laboratoryjny jako specjalista do spraw mikrobiologii

Koronawirus

Nie lekceważ zagrożenia. Zgłaszaj zakażenie. Spróbuj przypomnieć sobie, jak do niego doszło. Ta informacja pomoże wykryć ognisko zakażenia.

Telefon

59 857 09 57

Godziny otwarcia

Poniedziałek 7:25-15:00
Wtorek 7:25-15:00
Środa 7:25-15:00
Czwartek 7:25-15:00
Piątek 7:25-15:00
Wielkość czcionki