Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Nie każdego da się wyleczyć, ale każdym można się zaopiekować

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy przyjmuje osoby, które nie wymagają hospitalizacji, ale ze względu na stan zdrowia musza korzystać z opieki, pielęgnacji, kontynuacji leczenia, rehabilitacji w placówce stacjonarnej opieki długoterminowej.
Osoby ubiegające się o skierowanie muszą być ubezpieczone w narodowym Funduszu Zdrowia.
Z wnioskiem o przyjecie do ZOl-u , może wystąpić osoba ubiegająca się o skierowanie, jej przedstawiciel ustawowy lub za zgodą tej osoby albo jej przedstawiciela ustawowego, inna osoba bądź zakład opieki zdrowotnej.

Odwiedziny pacjentów codziennie w godzinach:  10-18

Telefon

59 857 0918

E-mail

zol@szpitalmiastko.pl

Paweł Sokołowski

Koordynator ZOL-u

Danuta Kuniszewska

Pielęgniarka Koordynująca

Zespół lekarzy

lek. Antoniak Urszula
lek. Sokołowski Paweł

Opiekunki medyczne

Data Mielczewska Urszula
Rudnik Agnieszka
Janas Zofia
Masloch Teresa
Ostrowska Roksana
Słupska Beata
Piasecka Mirosława
Jankowska Anna
Zakrzewska Magdalena

Panie dbające o posiłki i czystość oddziału

Fryling Katarzyna
Bartoszewicz Lilla
Świątek Brzezińska Dorota

Zespół pielęgniarek

Bukowska Elżbieta
Kuniszewska Danuta; licencjat pielęgniarstwa, mgr Administracja Ochrony Zdrowia, Specjalizacja pielęgniarstwa opieki paliatywnej i pielęgniarstwa geriatrycznego
Koleśnik Beata; Specjalizacja pielęgniarstwa opieki paliatywnej
Hasulak Ewa
Hryszkiewicz Renata

Fizjoterapeuci

Rudnik Agnieszka Ewa; mgr fizjoterapii
Łukaszewicz Jolanta; licencjat fizjoterapii

Terapeuta zajęciowy

Krause Mariola; technik terapeuta zajęciowy

Psycholog

Iwanowski Michał; mgr psychologii

Pracownik gospodarczy

Janowski Piotr

Pobyt w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym ma charakter okresowy. ZOL w Miastku rozpoczął swoja działalność 01 stycznia 2011 r. Został przygotowany dla 35 pacjentów. Dysponujemy pokojami 3-4-5 osobowymi. Mamy dużą świetlicę, gdzie pacjenci spędzają prawie cały dzień. Jeśli pozwala na to pogoda, przebywają z opiekunami na świeżym powietrzu. Personel sprawujący opiekę to: lekarz, pielęgniarki, opiekunki, rehabilitantki, kapelan, psycholog, terapeuta zajęciowy, pracownicy gospodarczy. W razie konieczności np.: pogorszenia stanu zdrowia pacjenta - korzystamy z konsultacji lekarzy specjalistów ze szpitala.

Odpłatność: pacjent pokrywa koszty zakwaterowania, zaś wszystkie usługi medyczne są kontraktowane z Narodowym Funduszem Zdrowia.