Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Home Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Nie każdego da się wyleczyć, ale każdym można się zaopiekować

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy przyjmuje osoby, które nie wymagają hospitalizacji, ale ze względu na stan zdrowia musza korzystać z opieki, pielęgnacji, kontynuacji leczenia, rehabilitacji w placówce stacjonarnej opieki długoterminowej.
Osoby ubiegające się o skierowanie muszą być ubezpieczone w narodowym Funduszu Zdrowia.
Z wnioskiem o przyjecie do ZOl-u , może wystąpić osoba ubiegająca się o skierowanie, jej przedstawiciel ustawowy lub za zgodą tej osoby albo jej przedstawiciela ustawowego, inna osoba bądź zakład opieki zdrowotnej.

Telefon

59 857 0918

E-mail

zol@szpitalmiastko.pl

Paweł Sokołowski

Koordynator ZOL-u

Danuta Kuniszewska

Pielęgniarka Oddziałowa

Pobyt w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym ma charakter okresowy. ZOL w Miastku rozpoczął swoja działalność 01 stycznia 2011 r. Został przygotowany dla 35 pacjentów. Dysponujemy pokojami 3-4-5 osobowymi. Mamy dużą świetlicę, gdzie pacjenci spędzają prawie cały dzień. Jeśli pozwala na to pogoda, przebywają z opiekunami na świeżym powietrzu. Personel sprawujący opiekę to: lekarz, pielęgniarki, opiekunki, rehabilitantki, kapelan, psycholog, terapeuta zajęciowy, pracownicy gospodarczy. W razie konieczności np.: pogorszenia stanu zdrowia pacjenta - korzystamy z konsultacji lekarzy specjalistów ze szpitala.

Odpłatność: pacjent pokrywa koszty zakwaterowania, zaś wszystkie usługi medyczne są kontraktowane z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wielkość czcionki
Kontrast