Poradnia Chirurgii Ogólnej

Świadczenia wykonywane w poradni Chirurgii Ogólnej:

  • Porady z zakresu schorzeń chirurgicznych (diagnostyka, leczenie)
  • Zabiegi z zakresu małej chirurgii: usuwanie zmian skórnych – kaszaki, brodawki, tłuszczaki, torbiele, zmiany błon śluzowych i tkanek miękkich z niezbędną diagnostyką (badanie histopatologiczne)
  • Kwalifikacja pacjentów do planowanych zabiegów operacyjnych
  • Kontynuacja leczenia poszpitalnego
  • Opieka pooperacyjna m.in. zmiana opatrunków, usunięcie szwów

Wymagane dokumenty:

  • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
  • dowód tożsamości z nr PESEL
  • przyjęcia w trybie nagłym, w stanie zagrożenia zdrowia lub życia nie wymagają skierowania do poradni przy pierwszej wizycie

Przed wizytą w Poradni konieczna jest rejestracja – tel. 59 857 0917

Świadczenia na NFZ i prywatnie

Świadczeń medycznych udzielamy w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń na podstawie umowy z NFZ oraz odpłatnie zgodnie z harmonogramem przyjęć.
Od Pacjentów bez skierowania lekarskiego, korzystających z usług poradni w trybie planowym ( pacjent komercyjny), pobierane będą opłaty według wewnętrznego cennika szpitalnego.

Skierowania do specjalisty nie muszą okazywać:

- osoby chore na gruźlicę
- zakażone wirusem HIV
- inwalidzi wojenni i wojskowi
- osoby represjonowane oraz kombatanci
- cywilne niewidome ofiary działań wojennych
- osoby uzależnione od alkoholu środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego
- uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

Rejestracja:

Do poradni rejestrujemy pacjentów wyłącznie pod nr telefonu:

59 857 0917

Poradnia:

59 857 0936

Godziny otwarcia

Poniedziałek 7:00-15:00
Wtorek 7:00-15:00
Środa 7:00-20:00
Czwartek 7:00-15:00
Piątek 7:00-15:00
Wielkość czcionki