Informator - pobierz dokumenty

Poniżej dokumenty do pobrania :

 1. Informator-Prawa Pacjenta – pobierz
 2. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – pobierz
 3. Karta Praw Dziecka – pobierz
 4. Regulamin odwiedzin – pobierz
 5. Dodatkowa opieka pielęgnacyjna – pobierz
 6. Informacja dla Pacjentów, Opiekunów, Osób Odwiedzających – pobierz
 7. Poradnik opiekuna – pobierz
 8. Wskazówki dla pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji/ planowanego zabiegu operacyjnego – pobierz
 9. Monitorowanie bólu – pobierz
 10. Program zapobiegania upadkom i urazom – pobierz
 11. Informacje dla osób niepełnosprawnych – pobierz
 12. Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie – pobierz
 13. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna – czytaj
 14. Infolinia onkologiczna – pobierz
 15. Udostępnianie dokumentacji- informacja – informacja
 • wniosek o udostepnienie dokumentacji, – pobierz
 • upoważnienie do odbioru dokumentacji medycznej – pobierz
 1. Skargi i wnioski – informacja
Wielkość czcionki