Zarząd Szpitala

Anna Łukaszewicz
p.o. Prezesa Zarządu, Dyrektor ds. finansowych, Główna księgowa

Telefon

59 857 0905

a.lukaszewicz@szpitalmiastko.pl

Magdalena Tomczak
Dyrektor ds. Medycznych

Telefon

59 857 0902

m.tomczak@szpitalmiastko.pl

Bogumiła Zwiewka
p.o. Dyrektor ds. Pielęgniarstwa

Telefon

59 857 0964

b.zwiewka@szpitalamiastko.pl