Oddział Rehabilitacji Medycznej

Home Oddział Rehabilitacji Medycznej

Charakterystyka Oddziału

Oddział zajmuje się rehabilitacją ogólnoustrojową polegającą na rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych (po urazach, po zabiegach operacyjnych, w przypadkach schorzeń przewlekłych), neurologicznych, reumatologicznych. W ramach świadczeń wykonywana jest kompleksowa rehabilitacja/fizjoterapia.

Celem rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach oddziału stacjonarnego jest:
- wyleczenie, bądź zmniejszenie dysfunkcji narządu ruchu,
- przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym.
Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane w warunkach stacjonarnych przeznaczone są dla pacjentów dorosłych, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego.

Koordynator Oddziału Kamilla Nasiadko-Wojcieszyńska

Kontakt

Blok tekstowy.

Rejestracja/Punkt pielęgniarski

59 8570960

E-mail

rehabilitacja@szpitalmiastko.pl

Personel oddziału

Warunkiem kwalifikacji jest posiadanie aktualnego skierowanie do szpitala oraz wyników badań diagnostycznych umożliwiających określenie wskazań do leczenia szpitalnego

Kamilla Nasiadko-Wojcieszyńska

Koordynator Oddziału

Agata Niewiadomska

Pielęgniarka Oddziałowa

Zespół Pielęgniarek

Antoniuk Anita
Bilicka Joanna
Mikołajczyk Grażyna
Stec Dorota
Trawińska Danuta
Zabłocka Anetta

Personel Pomocniczy

opiekun medyczny

PRZYJĘCIE PACJENTA DO ODDZIAŁU

Warunkiem przyjęcia pacjenta do kwalifikacji jest dostarczenie w terminie 14 dni od dnia rejestracji do kolejki oczekujących oryginału skierowania (ważność skierowania 30 dni); w przypadku skierowania z oddziału szpitalnego z wypisem szpitalnym. Skierowanie może być wystawiane przez lekarza szpitalnego oddziału: urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych. W razie wystąpienia u pacjenta zaostrzenia choroby przewlekłej, skierowanie może wystawić również lekarz poradni: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.

Skierowanie powinno zawierać:

pieczęć nagłówkową świadczeniodawcy (regon, numer aktualnej umowy z NFZ)
imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania osoby kierowanej na rehabilitację
rozpoznanie w języku polskim, kod jednostki chorobowej według klasyfikacji ICD-10
pieczęć z numerem prawa wykonywania zawodu i podpis lekarza kierującego
datę wystawienia skierowania.
numer telefonu do kontaktu lub e-mail
zaznaczenie, że ubezpieczony jest zdolny do samoobsługi i aktywnej rehabilitacji.
Do skierowania powinna być dołączona aktualna dokumentacja medyczna (kserokopie ostatnich hospitalizacji lub innych dokumentów potwierdzających rozpoznanie, a także informacje o chorobach współistniejących).

Do dokumentacji należy dołączyć swoje dane:

 • pełny adres
 • PESEL
 • nr telefonu
 • ewentualnie adres e-mail
 • zgodę pacjenta na wpis danych osobowych do kolejki oczekujących
  w razie posiadania legitymacji uprawniającej do świadczeń poza kolejnością jej kserokopię(legitymacja ZHDK, osoby poszkodowanej poza granicami państwa (weterana poszkodowanego), inwalidy wojennego i wojskowego, kombatanta i osoby represjonowanej)

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres:

Oddział Rehabilitacyjny Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o.

77-200 Miastko

Ul. Gen. Wybickiego 30

Podczas przyjęcia na Oddział Rehabilitacyjny lekarz Oddziału Rehabilitacyjnego dokonuje kwalifikacji na podstawie skierowania i dokumentacji medycznej oraz oceny stanu zdrowia pacjenta.

Uwaga!

Oddział Rehabilitacyjny nie prowadzi rezerwacji pokoi.

Pacjenci przyjmowani są według kolejki oczekujących, zgodnie z ustawowym obowiązkiem prowadzenia list pacjentów oczekujących na świadczenia medyczne.

Powiadomienie o wyznaczonym terminie przyjazdu odbywa się listownie lub telefonicznie z 2- tygodniowym wyprzedzeniem. Zmiana wyznaczonego terminu możliwa jest tylko na pisemny wniosek z uzasadnieniem medycznym (wypis ze szpitala, zaświadczenie lekarskie). Pobyt rozpoczyna się od godziny 14:00 pierwszego dnia, a kończy o godz. 12.00 ostatniego dnia. Czas trwania pobytu w Oddziale Rehabilitacyjnym wynosi od 3 do 6 tygodni. W czasie hospitalizacji nie przewiduje się przepustek.

Przyjmowanie skierowań i informacja dla pacjentów pod nr telefonu: 59 8570330 codziennie w godz. 8.00-14.00.

Pacjenci zakwalifikowani przez lekarza do leczenia w Oddziale Rehabilitacyjnym powinni posiadać:

leki zażywane przewlekle na cały czas pobytu wraz z potwierdzoną informacją lekarza prowadzącego o dawkowaniu i sposobie przyjmowania
osoby chore na cukrzycę muszą mieć ze sobą wszystkie pobierane rodzaje insuliny oraz Glukometr z paskami w ilości zabezpieczającej planowany pobyt,
chorzy na nadciśnienie tętnicze oraz chorobę niedokrwienną serca powinni być pod kontrolą lekarza specjalisty kardiologa oraz mieć ustabilizowane ciśnienie.
Wymagane jest zaświadczenie od lekarza rodzinnego z podaniem ewentualnych przeciwwskazań.

UWAGA! Niestabilne ciśnienie tętnicze oraz niestabilna choroba niedokrwienna serca jest przeciwwskazaniem do korzystania z wielu zabiegów rehabilitacyjnych.

PACJENT ZABIERA ZE SOBĄ:

   • środki higieny osobistej (mydło, ręcznik, szczoteczka i pasta do zębów itp.)
   • piżama i kapcie (ewentualnie szlafrok)
   • duży ręcznik kąpielowy do zabiegów – w zależności od rodzaju zleconych zabiegów
   • strój kąpielowy, ubranie umożliwiające łatwy dostęp do okolicy zabiegowej – w zależności od rodzaju zleconych zabiegów
   • obuwie do gimnastyki z podeszwa antypoślizgową

  Pacjent na czas pobytu ma możliwość korzystania z kuchni podręcznej pacjentów (czajnik, lodówka, kuchenka mikrofalowa).

  Uwaga! Własne artykuły spożywcze muszą być przechowywane w zamkniętych podpisanych pojemnikach.

  Szpital nie zapewnia miejsc parkingowych dozorowanych na czas hospitalizacji.

Wielkość czcionki
Kontrast