Oddział Rehabilitacji Medycznej

Charakterystyka Oddziału

Oddział zajmuje się rehabilitacją ogólnoustrojową polegającą na rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych (po urazach, po zabiegach operacyjnych, w przypadkach schorzeń przewlekłych), neurologicznych, reumatologicznych. W ramach świadczeń wykonywana jest kompleksowa rehabilitacja/fizjoterapia.

Celem rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach oddziału stacjonarnego jest:
- wyleczenie, bądź zmniejszenie dysfunkcji narządu ruchu,
- przywrócenie pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, zdolności do pracy i zarobkowania oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym.
Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane w warunkach stacjonarnych przeznaczone są dla pacjentów dorosłych, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego.

Odwiedziny pacjentów: codziennie w godzinach 13-14 oraz 16-18

Koordynator Oddziału Kamilla Nasiadko-Wojcieszyńska

Kontakt

Blok tekstowy.

Rejestracja/Punkt pielęgniarski

59 8570330

E-mail

rehabilitacja@szpitalmiastko.pl

Personel oddziału

Warunkiem kwalifikacji jest posiadanie aktualnego skierowanie do szpitala oraz wyników badań diagnostycznych umożliwiających określenie wskazań do leczenia szpitalnego

Kamilla Nasiadko-Wojcieszyńska

Koordynator Oddziału; Specjalistka w dziedzinie rehabilitacji medycznej

Agata Niewiadomska

Pielęgniarka oddziałowa, Licencjat pielęgniarstwa, mgr Zdrowia Publicznego specjalność: organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia, Specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego

Zespół Lekarzy

lek. Piotr M. Pilawski; Specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej

Zespół Pielęgniarek

Anita Antoniuk; Starsza pielęgniarka
Grażyna Mikołajczyk; Starsza pielęgniarka
Dorota Stec; Starsza pielęgniarka, Specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego
Danuta Trawińska; Starsza pielęgniarka, Licencjat pielęgniarstwa
Joanna Bilicka; Starsza pielęgniarka, Licencjat pielęgniarstwa

Personel Pomocniczy

Anetta Zabłocka; Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
Elżbieta Maciejewska; Sekretarka medyczna

Przyjęcie pacjenta do Oddziału: 

Warunkiem przyjęcia pacjenta do kwalifikacji jest dostarczenie w terminie 14 dni od dnia rejestracji do kolejki oczekujących oryginału skierowania (ważność skierowania 30 dni); w przypadku skierowania z oddziału szpitalnego z wypisem szpitalnym. Skierowanie może być wystawiane przez lekarza szpitalnego oddziału: urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, neurologicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych. W razie wystąpienia u pacjenta zaostrzenia choroby przewlekłej, skierowanie może wystawić również lekarz poradni: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.

Skierowanie powinno zawierać:

pieczęć nagłówkową świadczeniodawcy (regon, numer aktualnej umowy z NFZ)
imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania osoby kierowanej na rehabilitację
rozpoznanie w języku polskim, kod jednostki chorobowej według klasyfikacji ICD-10
pieczęć z numerem prawa wykonywania zawodu i podpis lekarza kierującego
datę wystawienia skierowania.
numer telefonu do kontaktu lub e-mail
zaznaczenie, że ubezpieczony jest zdolny do samoobsługi i aktywnej rehabilitacji.
Do skierowania powinna być dołączona aktualna dokumentacja medyczna (kserokopie ostatnich hospitalizacji lub innych dokumentów potwierdzających rozpoznanie, a także informacje o chorobach współistniejących).

Do dokumentacji należy dołączyć swoje dane:

 • pełny adres
 • PESEL
 • nr telefonu
 • ewentualnie adres e-mail
 • zgodę pacjenta na wpis danych osobowych do kolejki oczekujących
  w razie posiadania legitymacji uprawniającej do świadczeń poza kolejnością jej kserokopię(legitymacja ZHDK, osoby poszkodowanej poza granicami państwa (weterana poszkodowanego), inwalidy wojennego i wojskowego, kombatanta i osoby represjonowanej)

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres:

Oddział Rehabilitacyjny Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o.

77-200 Miastko

Ul. Gen. Wybickiego 30

Podczas przyjęcia na Oddział Rehabilitacyjny lekarz Oddziału Rehabilitacyjnego dokonuje kwalifikacji na podstawie skierowania i dokumentacji medycznej oraz oceny stanu zdrowia pacjenta.

Uwaga!

Oddział Rehabilitacyjny nie prowadzi rezerwacji pokoi.

Pacjenci przyjmowani są według kolejki oczekujących, zgodnie z ustawowym obowiązkiem prowadzenia list pacjentów oczekujących na świadczenia medyczne.

Czas trwania pobytu w Oddziale Rehabilitacyjnym wynosi od 3 do 6 tygodni. W czasie hospitalizacji nie przewiduje się przepustek.

Przyjmowanie skierowań i informacja dla pacjentów pod nr telefonu: 59 857 03 30 codziennie w godz. 8.00-14.00.

Pacjent tydzień przed planowanym przyjęciem do oddziału potwierdza pobyt telefoniczne pod numerem telefonu 59 857 03 30 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00.

Pacjenci zakwalifikowani przez lekarza do leczenia w Oddziale Rehabilitacyjnym powinni posiadać:

 • leki zażywane przewlekle na cały czas pobytu wraz z potwierdzoną informacją lekarza prowadzącego o dawkowaniu i sposobie przyjmowania
 • osoby chore na cukrzycę muszą mieć ze sobą wszystkie pobierane rodzaje insuliny oraz Glukometr z paskami w ilości zabezpieczającej planowany pobyt,
 • chorzy na nadciśnienie tętnicze oraz chorobę niedokrwienną serca powinni być pod kontrolą lekarza specjalisty kardiologa oraz mieć ustabilizowane ciśnienie.
 • Wymagane jest zaświadczenie od lekarza rodzinnego z podaniem ewentualnych przeciwwskazań.

UWAGA! Niestabilne ciśnienie tętnicze oraz niestabilna choroba niedokrwienna serca jest przeciwwskazaniem do korzystania z wielu zabiegów rehabilitacyjnych.

Prosimy pacjentów o zabranie ze sobą:

 • środki higieny osobistej (mydło, ręcznik, szczoteczka i pasta do zębów itp.)
 • piżama i kapcie (ewentualnie szlafrok)
 • duży ręcznik kąpielowy do zabiegów – w zależności od rodzaju zleconych zabiegów
 • strój kąpielowy, ubranie umożliwiające łatwy dostęp do okolicy zabiegowej – w zależności od rodzaju zleconych zabiegów
 • obuwie do gimnastyki z podeszwa antypoślizgową

Pacjent na czas pobytu ma możliwość korzystania z kuchni podręcznej pacjentów (czajnik, lodówka, kuchenka mikrofalowa).

Uwaga! Własne artykuły spożywcze muszą być przechowywane w zamkniętych podpisanych pojemnikach.

Szpital nie zapewnia miejsc parkingowych dozorowanych na czas hospitalizacji.

Wielkość czcionki