Informator dla osób niepełnosprawnych

Poniższy rysunek przedstawia wejścia do Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. dla osób niepełnosprawnych:

Legenda :

1. – Izba Przyjęć, Poradnia Chirurgiczna,

2. – Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, RTG, Oddział Chirurgii, Zakład Opiekuńczo – Leczniczy,

3. – Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Psychologiczna, USG, Endoskopia, Labolatorium,

Oddział Ginekologiczno – Położniczy, Oddział Neonatologii, Oddział Reumatologii, Oddział Wewnętrzny,

Oddział Pediatryczny,

4. – Oddział Rehabilitacji Medycznej, Poradnia Rehabilitacyjna, Administracja,

W budynkach Nr 2, Nr 3 oraz Nr 4 znajdują się windy wewnętrzne umożliwiające poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Osoby niepełnosprawne mogą załatwiać sprawy administracyjne w pomieszczeniu dyspozytorni w budynku Nr 1.

Wielkość czcionki