Oddział Rehabilitacji po przebytym COVID-19

Home Oddział Rehabilitacji COVID

Oddział dla pacjentów po przebyciu COVID-19

Jeśli odczuwasz różnorakie skutki przebytej choroby (zmęczenie, zmniejszenie wydolności, duszność, problemy sercowo-naczyniowe, kłopoty z utrzymaniem równowagi lub orientacją, problemy z pamięcią etc), udaj się do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i poproś o skierowanie. Celem rehabilitacji jest poprawa sprawności oddechowej, wydolności wysiłkowej i krążeniowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcia zdrowia psychicznego. Dlatego zespół naszych fizjoterapeutów zostanie wzmocniony przez pulmonologa, kardiologa, neurologa i psychologa. Świadczenia są udzielane świadczeniobiorcom, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego.

Czas trwania rehabilitacji COVID- 19 wynosi od 2 do 6 tygodni, przy czym rozpoczęcie rehabilitacji COVID-19 następuje w terminie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19, z zastrzeżeniem, że jedna osoba może skorzystać z programu rehabilitacji jeden raz.

Nie lekceważ skutków przebycia COVID-19. Jak najszybciej zgłoś je lekarzowi. Szybkie rozpoczęcie rehabilitacji daje duże szanse na odzyskanie sił i znaczącą poprawę stanu zdrowia.

Na zdjęciu Agata Niewiadomska – Koordynator Oddziału Rehabilitacji COVID

Kontakt

Oddział rozpoczyna swoją działalność 01.06.2021. Rejestracji można dokonywać od poniedziałku do piątku w godz. 8-15. Warunkiem kwalifikacji jest posiadanie aktualnego skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Rejestracja

570 680 950

E-mail

rehabilitacja@szpitalmiastko.pl

Podstawa rehabilitacji

1. Świadczenia rehabilitacji COVID-19 realizowane są na podstawie skierowania wystawionego świadczeniobiorcy przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończonym leczeniu w kierunku COVID-19.
2. Skierowanie składa się do świadczeniodawcy realizującego program lecznictwa uzdrowiskowego lub rehabilitacji leczniczej w trybie stacjonarnym dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19.
3. Świadczenia są udzielane świadczeniobiorcom, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego.
4. Klinicznym kryterium kwalifikacji pacjentów do objęcia świadczeniem jest:
1) stan funkcjonalny w skali Barthel od 0 do ≤ 60, 3-9 w skali oceny funkcjonalnej (0-10), z wykorzystaniem oceny siły mięśniowej MRC (0-5), lub
2) spadek saturacji w czasie wysiłku powyżej 5% wartości wyjściowej, stan funkcjonalny w skali Barthel od 0 do ≤ 60, lub
3) zespół słabości nabyty podczas pobytu na OIT (ang. ICUAcquired Weakness), 3-9 w skali oceny funkcjonalnej (0-10), z wykorzystaniem oceny siły mięśniowej MRC (0-5).
5. Z programu wyłącza się świadczeniobiorców, którzy odbyli już program
z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID- 19 lub zakwalifikowani zostali do świadczeń w ramach programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19.

Personel oddziału

Kadrę oddziału stanowią doświadczeni fizjoterapeuci wspierani przez lekarzy specjalistów z zakresu pulmonologii, kardiologii i neurologii.

Agata Niewiadomska

Koordynator Oddziału

Agata Niewiadomska

Pielęgniarka Oddziałowa

Zespół Pielęgniarek

Antoniuk Anita
Bilicka Joanna
Mikołajczyk Grażyna
Stec Dorota
Trawińska Danuta

Personel Pomocniczy

opiekun medyczny
Wielkość czcionki
Kontrast