Gabinet Lekarza POZ

Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Gabinet POZ funkcjonujący przy Szpitalu Miejskim w Miastku udziela świadczeń ubezpieczonym, którzy dokonali wyboru lekarza, poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji wyboru.

Przy wyborze nie obowiązuje rejonizacja. Pacjent może rejestrować się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich.

 

Na zdjęciu lek. Adam Potocki

Co robimy w POZ

- badania i porady lekarskie,

- bezpłatne badania diagnostyczne. Decyzję o skierowaniu pacjenta na badania podejmuje lekarz;

- transport sanitarny - w razie konieczności przewiezienia pacjenta ( z dysfunkcją narządu ruchu) do szpitala, poradni specjalistycznej lub na badanie diagnostyczne;

- skierowania na leczenie rehabilitacyjne i uzdrowiskowe w placówkach działających w oparciu o umowę z NFZ;

- zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta;

- skierowania do opieki długoterminowej;

- zlecenia na zakup niektórych przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;

- recepty na leki;

- orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie ubezpieczonego;

Nocna i świąteczna opieka lekarska.
Po godzinach pracy placówek POZ usługi medyczne zapewniane są w formie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Szczepienia

Świadczenia lekarza POZ obejmują także profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne

Godziny pracy

Placówki POZ działają od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Telefon

59 857 0934

Godziny otwarcia

Poniedziałek 8:00-18:00
Wtorek 8:00-18:00
Środa 8:00-18:00
Czwartek 8:00-18:00
Piątek 8:00-18:00