Poradnia Neonatologiczna

Poradnia Neonatologiczna

Zajmujemy się opieką, leczeniem  oraz oceną rozwoju noworodków.

Poradnia Neonatologiczna obejmuje opieką medyczną dzieci urodzone z czynnikami ryzyka tj. dzieci, których rozwój ze względu na ich stan po urodzeniu oraz nieprawidłowy przebieg okresu noworodkowego wymagają szczególnej opieki i obserwacji.

Świadczenia medyczne udzielane w poradni

Poradnia Neonatologiczna w ramach swoich świadczeń dokonuje:
- ocenę somatyczną
- ocenę rozwoju fizycznego noworodka
- ocenę procesów adaptacji poszczególnych narządów
- ocenę i ew. leczenie żółtaczek okresu noworodkowego
- planowanie dalszych konsultacji i badań dodatkowych
- ocenę badań dodatkowych

Do poradni wymagane jest skierowanie

Poradnia mieści się w Budynku C i dzieli swoje pomieszczenia z Poradnią Ginekologiczno-Położniczą

Rejestracja telefoniczna lub osobiście

Prosimy aby pacjentki w trakcie rejestracji na wizyty, miały przygotowane dane: nr PESEL i telefon kontaktowy

Telefon

59 857 0929

Godziny otwarcia

Wtorek 14:00-18:00
Czwartek 10:00-14:00
Piątek 10:00-14:00
Wielkość czcionki