INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu dzisiejszym nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na remont w nowej lokalizacji (dawny ZOL bez naruszenia działalności oddziału OIOM ani innego oddziału) oddziału wewnętrznego naszego szpitala. Wszystkie ze złożonych 3 ofert mieszczą się w przewidywanym budżecie. Niezwłocznie przystępujemy do weryfikacji dokumentów. Mamy nadzieję szybko wybrać wykonawcę i zawrzeć umowę. Termin realizacji inwestycji to koniec roku 2023.