Rehabilitacja

🏥 Szpital Miejski w Miastku uruchomił Oddział Rehabilitacji po przebyciu COVID-19. Celem rehabilitacji jest poprawa sprawności oddechowej, wydolności wysiłkowej i krążeniowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcia zdrowia psychicznego.

📌 Zgłoś się do lekarza po stosowne skierowanie i skorzystaj z szansy na poprawę swojego stanu zdrowia. Świadczenia rehabilitacji COVID-19 realizowane są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończonym leczeniu w kierunku COVID-19

👩‍⚕️👨‍⚕️ W trakcie pobytu skorzystasz z konsultacji pulmonologa, kardiologa, neurologa oraz psychologa.

🕐 Czas trwania rehabilitacji COVID- 19 wynosi od 2 do 6 tygodni, przy czym rozpoczęcie rehabilitacji COVID-19 następuje w terminie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19, z zastrzeżeniem, że jedna osoba może skorzystać z programu rehabilitacji jeden raz.