Tlen czyli życie

 Czy tlen może być modny? W mediach jest, ale w Naszym Szpitalu wolelibyśmy modę na czyste powietrze, bowiem w naszych warunkach – tlen oznacza zagrożenie życia i konieczność jego ratowania.

Obecnie Szpital w Miastku zużywa 1 tonę ciekłego tlenu dziennie. To 10x więcej niż w czasach sprzed pandemii. Na początku roku dokonaliśmy przeglądu i wymieniliśmy część instalacji tlenowej. Mimo tego zbliża się ona do granicy swojej wydajności.

Poza przyłączami w ścianach konieczne jest zabezpieczenie w postaci butli. Mniejszych – wykorzystywanych do transportu chorych (np. na badanie tomografem) i większych -wykorzystywanych, jako rezerwa oraz w miejscach, gdzie nie przewidziano instalacji wewnętrznej. Jak widać ciągłość dostaw tlenu ma dla nas znaczenie strategiczne.

Jeśli, ktoś jeszcze nie wierzy w skalę epidemii, porównuję ją do sezonowej grypy, to ten post jest właśnie dla niego.

10 x większe zużycie tlenu niż przed rokiem i wszystko jasne!