Umowa na remont oddziału wewnętrznego w ramach RPO podpisana.

Dnia 12 kwietnia 2023 roku, w samo południe, została podpisana umowa na remont oddziału wewnętrznego miasteckiego szpitala. Wykonawca, Usługowy Zakład Murarski Franciszek Degis z siedzibą w Miastku, już jutro przejmuje „plac budowy” i przystępuje do robót. Inwestycja powstaje w ramach projektu RPPM.07.01.02-22-0020/16 „Poprawa dostępności oraz rozwój oddziałów w zakresie chorób cywilizacyjnych, chorób wewnętrznych i rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Miastku Sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Oddział wewnętrzny trafi do nowych pomieszczeń, na dawny ZOL. Koszt inwestycji wynosi 6.681.242,89 zł. Termin realizacji to koniec roku 2023. Oddział wewnętrzny jest największym w naszym szpitalu i leczy największą liczbę pacjentów. W nowej lokalizacji i nowym standardzie oddział będzie wizytówką naszej placówki.