Z przykrością informujemy, że z powodu niewystarczającego zabezpieczenia lekarskiego spowodowanego bezpodstawnym odstąpieniem lekarzy internistów od zawartej ze Spółką umowy a tym samym odejściem od łóżek pacjentów jesteśmy zmuszeni czasowo zawiesić udzielanie świadczeń w oddziale wewnętrznym z dniem 07 marzec 2024 r. godz. 15:00 do dnia 30 kwietnia 2024 r.