Firma Harat wspiera budowę zbiornika na ciekły tlen

🚧 Przebudowa dróg wewnętrznych Szpitala w Miastku posłuży także naszej innej inwestycji. Będzie to nowy zbiornik na ciekły tlen.
🩺 Podczas maksymalnego obłożenia łóżek pacjentami z COVID-19 zużywaliśmy 10x więcej tlenu niż normalnie. Musimy zwiększyć nasze zdolności magazynowania tego gazu, aby nigdy nie zabrakło go dla naszych pacjentów.
👷‍♂️ Firma Harat pamięta ten czas i zgodziła się dostarczyć nam bezpłatnie beton, niezbędny do wykonania fundamentu nowego zbiornika.
Bardzo dziękujemy za ten odpowiedzialny gest.