Fundusze Europejskie

Zarząd Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. pragnie poinformować iż przystąpił do projektu „Poprawa dostępności oraz rozwój oddziałów w zakresie chorób cywilizacyjnych, chorób wewnętrznych i rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Miastku sp. z o.o. realizowany w ramach RPO WP na lata 2014-2020
Celem projektu jest podniesienie jakości usług świadczonych przez podmioty lecznicze oraz zwiększenie bezpieczeństwa i zadowolenia pacjentów poprzez inwestycję w infrastrukturę medyczną oraz organizację opieki koordynowanej w zakresie chorób cywilizacyjnych.
Opis projektu: Przedsięwzięcie obejmuje przeprowadzenie pełnej, kompleksowej inwestycji polegającej na przebudowie oddziału wewnętrznego, przebudowie i rozbudowie bloku operacyjnego, przebudowie pomieszczeń na potrzeby pododdziału rehabilitacji kardiologicznej, wyremontowaniu oddziału reumatologii Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o. o., a także zakupie sprzętu medycznego na potrzeby bloku operacyjnego, gabinetu lekarza POZ, oddziału chirurgii ogólnej, oddziału chorób wewnętrznych, oddziału rehabilitacji kardiologicznej i oddziału reumatologii.
Zakres projektu:
1. Przebudowa oddziału chorób wewnętrznych oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia,
2. Przebudowa i rozbudowa bloku operacyjnego oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia,
3. Przebudowa pomieszczeń na potrzeby oddziału rehabilitacji kardiologicznej oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia,
4. Remont oddziału reumatologii oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia,
5. Remont oddziału chirurgii oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia,
6. zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla gabinetu lekarza POZ,
7. szkolenie pracowników,
8. współpracowanie modelu zarządzania pacjentem onkologicznym.
Wartość inwestycji ogółem 15.673.812,58 zł. dofinansowanie ze środków unijnych 12.130.359,43zł, dofinansowanie z budżetu państwa 1.417.381,26zł. wkład własny 2.126.071,89zł.

Projekt będzie realizowany od lipca 2017 roku do grudnia 2022 roku.

W latach 2020/2021 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 1.500.000,00 zł. na wydatki służące ograniczeniu negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 ( w tym środki ochrony osobistej dla personelu 600.000,00zł. i dofinansowanie zakupu tomografu komputerowego 900.000,00zł.).

Wielkość czcionki