Oddział Reumatologiczny

Leczymy choroby reumatyczne

W oddziale diagnozujemy i leczymy pacjentów z chorobami reumatycznymi, głównie z przewlekłymi zapalnymi chorobami stawów i układowymi chorobami tkanki łącznej. Zakres schorzeń : reumatoidalne zapalenie stawów, łuszczycowe zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, reaktywne zapalenia stawów, układowe choroby tkanki łącznej, dna moczanowa, choroby kości i chrząstek — w tym osteoporoza, choroba zwyrodnieniowa oraz inne choroby układu mięśniowo-szkieletowego. Zapewniamy naszym pacjentom diagnostykę laboratoryjną ( badania specjalistyczne, w tym badania immunologiczne), diagnostykę obrazową (USG, RTG, CT, MR). Stosujemy kompleksowe leczenie farmakologiczne zgodne z aktualnymi standardami. Pacjenci mają również możliwość korzystania z zabiegów fizyko i kinezyterapii w zakładzie rehabilitacji. W oddziale prowadzimy nowoczesne, innowacyjne terapie lekami biologicznymi w ramach programów lekowych Narodowego Funduszu Zdrowia dla chorych z aktywną postacią reumatoidalnego zapalenia stawów, łuszczycowego zapalenia stawów, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa i spondyloartropatii bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK.

Odwiedziny pacjentów: w dni robocze od 15.00 do 17.00, w dni świąteczne od godziny 13.00 do 17.00

Koordynator Oddziału Jolanta Senko-Byrdziak

Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z zakresu reumatologii i odbywania staży kierunkowych dla lekarzy innych specjalności. Przy Oddziale funkcjonuje Poradnia Reumatologiczna.

Kontakt

Udzielamy świadczeń medycznych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń na podstawie umowy z NFZ

Sekretariat

59 857 0955

Punkt pielęgniarski

59 857 0956

Koordynator Oddziału

59 8570957

Gabinet lekarski

59 8570954

E-mail

reumatologia@szpitalmiastko.pl

Personel oddziału

Jolanta Senko-Byrdziak

Koordynator Oddziału

Bożena Kowalik

Pielęgniarka Oddziałowa; Magister pielęgniarstwa; Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa Onkologicznego

Zespół Lekarzy

lek. Jolanta Senko-Byrdziak specjalista reumatolog
lek. Urszula Antoniak specjalista reumatolog
lek. Agnieszka Linkiewicz specjalista chorób wewnętrznych (w trakcie specjalizacji z reumatologii)

Personel pomocniczy

mgr Jarosław Lemański - starszy sekretarz
Beata Fatz – opiekunka medyczna

Zespół Pielęgniarek

Danuta Markiewicz
Grażyna Grzesiak
Maria Iwaniak
Jolanta Tandetzka
Iwona Hejza

Udzielamy świadczeń medycznych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalisty.
Skierowanie na planowe hospitalizacje przyjmujemy osobiście w sekretariacie Oddziału, listownie, telefonicznie lub drogą email. Prosimy podać nr telefonu kontaktowy do siebie. Pacjenci są wpisywani do kolejki oczekujących.
Informacje o planowanym terminie przyjęcia można uzyskać telefonicznie lub osobiście u Pielęgniarki Oddziałowej. Ostateczną decyzję o przyjęciu lub odmowie podejmuje lekarz przyjmujący do Oddziału.
Ze wskazań medycznych po weryfikacji przez Koordynatora lub wyznaczonego lekarza pacjent jest przyjmowany poza kolejnością.

Wielkość czcionki