Gabinet Medycyny Pracy

Medycyna pracy

Zgodnie z Kodeksem Pracy oraz Ustawą o Medycynie Pracy każdy pracownik podlega ochronie zdrowia w miejscu pracy, dlatego jest zobowiązany do poddania się badaniom lekarskim zarówno przed podjęciem pracy, jak i w jej trakcie.

Wszystkie badania lekarskie do pracy – zarówno wstępne jak i okresowe, przeprowadzane są zawsze na koszt pracodawcy. Pracownik zgłaszający się na badania musi posiadać ważne skierowanie na badania z aktualnymi danymi Pracodawcy

Co robimy w Gabinecie Medycyny Pracy

Badania wstępne – konieczne przy zatrudnieniu w oparciu o umowę o pracę lub po zmianie stanowiska.
Badania okresowe – konieczne przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia; ich częstotliwość zależy od zajmowanego stanowiska.
Badania kontrolne w przypadku osób, które były na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni.

Zapamiętaj

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy na danym stanowisku bez ważnego orzeczenia lekarskiego

Pracodawco masz obowiązek

Jesteś zobowiązany do przechowywania orzeczeń lekarskich pracowników

Telefon

698 662 080

Godziny otwarcia

Wtorek 15:00-17:00
Środa 16:00-18:00
Wielkość czcionki