Anetta Jaworska

Anetta Jaworska już na starcie budzi szacunek. Posiada:
 magisterium z psychologii,
 magisterium z pedagogiki (oraz specjalność z zakresu resocjalizacji),
 doktorat w zakresie nauk społecznych w obszarze psychologii
 doktorat w zakresie nauk humanistycznych w obszarze pedagogiki,

Tyle suche fakty. Tylko co z nich wynika?

🏝 Podczas „Dwóch kroków do zdrowia” spotkaliśmy się z osobą, która nie używając siły, porwała nas najpierw na ocean wrażeń a potem ulokowała na wyspie spokoju. Naturalnie nikt się nie buntował przeciwko takiemu scenariuszowi, bo kto nie chciałby choć na chwilę – zrzucić z siebie presji codzienności.

🧘‍♀️🧘‍♂️ Okazuje się, że to nie żadne czary, tylko nauka i znajomość ludzkiej natury. Każdy z nas może wyjść z wielu kryzysów, stosując się do metod, które w Strefie Relaksu zaprezentowała nam Anetta Jaworska. Dla wielu (szczególnie tych, którzy wszystko wiedza lepiej) będzie się to wydawać dziwne i niepotrzebne. Zaręczamy, że tylko do momentu, kiedy wezmą udział choć w jednym takim wydarzeniu terapeutycznym, daleko odbiegającym od karykaturalnych scen pokazywanych w filmach.

🤝 Dziękujemy bardzo Panie Anetcie za zorganizowane zajęcia oraz za pouczające słowa, jakie padały podczas panelu dyskusyjnego na temat metod radzenia sobie z ciężką chorobą.

Jeśli ktoś szuka wsparcia dla siebie, rodziny i przyjaciół – polecamy serdecznie: https://www.facebook.com/pychologiacoachingedukacja