COVID-19 pytania i odpowiedzi

📌 Przedstawiamy odpowiedzi na Wasze pytania dotyczące leczenia chorych na COVID w Naszym Szpitalu, zadane przy okazji publikacji wcześniejszych postów dotyczących tej tematyki. Materiał przygotowała Lekarz Naczelna Szpitala w Miastku Magdalena Tomczak, która z chorymi na COVID ma do czynienia codziennie w ramach leczenia szpitalnego. Cierpliwie doczytajcie do końca, bo informacje tutaj zawarte, mogą przyczynić się do podjęcia ważnych dla Was decyzji:
1. Kto i na podstawie jakich objawów kieruje pacjentów do szpitala?
Odp: Do szpitala chorych kieruje lekarz rodzinny lub zespół ratownictwa medycznego. Zaniepokojony objawami pacjent może zgłosić się sam na szpitalną Izbę Przyjęć. Hospitalizacji wymaga chory u którego występują kliniczne objawy zapalenia płuc – gorączka, kaszel, duszność, przyspieszony oddech, obniżona saturacja, zaburzenia świadomości i zachowania
2. Ilu pacjentów łącznie było hospitalizowanych na Oddziale COVID w Miastku od początku jego uruchomienia ?
Odp: 413 chorych
3. Jaki procent pacjentów opuszczających Oddział COVID wymaga rehabilitacji i na czym ona polega?
Odp: Przebycie zakażenia COVID-19 może wiązać się z różnymi komplikacjami. Zarówno osoby, które przeszły chorobę łagodnie, jak i te, które wymagały hospitalizacji mogą doświadczać znacznego pogorszenia sprawności i samopoczucia. Kluczem do fizycznego, jak również emocjonalnego powrotu do zdrowia – jest rehabilitacja.
Krajowa Izba Fizjoterapeutów (KIF) we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) i w partnerstwie z Ministerstwem Zdrowia przygotowała serię 3 filmów, które prezentują ćwiczenia, zalecenia i wskazówki do samodzielnej rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z COVID-19.
4. Jaki poziom saturacji powinien nas martwić przy dobrym samopoczuciu?
Odp: Poniżej 94%
5. Czy Szpital w Miastku stosuje amantadynę do leczenia chorych na COVID?
Odp: Nie. Agencja Badań Medycznych na zlecenie Ministra Zdrowia sfinansowała badanie dotyczące zastosowanie amantadyny w zapobieganiu progresji i leczeniu objawów COVID-19. Projekt realizuje siedem ogólnopolskich ośrodków: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie; Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne; Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, Kliniczny Szpital. Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Pracownia Medycyny Rodzinnej; Kolegium Nauk Medycznych. Uniwersytet Rzeszowski, Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grudziądzu oraz Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie. Oczekujemy na wyniki badania.
6. Czy to możliwe żeby antybiotyk wyleczył z COVIDA?
Odp: Covid-19 jest infekcją o podłożu wirusowym, antybiotyki są nieskuteczne. Stosowanie antybiotyków w chorobie COVID-19 jest uzasadnione wyłącznie u osób z przewlekłymi chorobami zapalnymi z zakażeniem (np. POChP), poddawanych immunosupresji lub z niedoborami odporności z innych przyczyn, oraz w razie przewlekającej się infekcji dolnych dróg oddechowych (>14 dni) z cechami zakażenia bakteryjnego – np. pojawienie się ropnej plwociny. Tak więc antybiotykiem leczymy zakażenia bakteryjne wikłające przebieg Covid-19
7. Czy organizm chorego leczonego sodą oczyszczoną także wytwarza przeciwciała?
Odp: Soda oczyszczona nie działa wirusobójczo, nie jest stosowana do leczenia chorych z Covid-19, nie stymuluje wywarzania przeciwciał przeciwko SARS-CoV2.
8. Co właściwie oznacza, że pacjent covidowy jest w stanie ciężkim?
Odp: Zespół 43 ekspertów z 14 krajów, powołany w ramach Surviving Sepsis Campaignprzyjął definicje ciężkiej i krytycznej postaci COVID-19 według WHO:
1) postać ciężka – występują kliniczne objawy zapalenia płuc (gorączka, kaszel, duszność, przyspieszony oddech) i jedno z następujących: częstotliwość oddechów >30/min, znaczny wysiłek oddechowy lub wysycenie hemoglobiny tlenem podczas oddychania powietrzem atmosferycznym <90%
2) stan krytyczny – niewydolność oddechowa wymagająca wspomagania wentylacji, sepsa lub wstrząs septyczny.
9. Czy lekarze robili badania wykazujące poziom przeciwciał. Jeśli
tak, to jaki jest ich poziom w stosunku do chorego, który przeszedł
COVID z objawami i bezobjawowo?
Odp: W oddziale nie oznaczamy przeciwciał przeciwko SARS-CoV2. Do rozpoznania Covid-19 służą nam testy RT-PCR oaz antygenowe.
10. Na czym polega leczenie chorych na COVID w warunkach szpitalnych?
Odp: W czasie hospitalizacji regularnie monitorujemy stan chorych. W leczeniu stosujemy: remdesivir, deksametazon, osocze ozdrowieńców, heparynę drobnocząsteczkową. Oddech chorych wspomagamy w zależności od stanu klinicznego : tlenoterapia lub wentylacją mechaniczną. Wdrażamy również leczenie objawowe.
11. Czy na przestrzeni czasu występują jakieś różnice między
pacjentami przyjmowanymi do szpitala na początku pandemii i obecnie?
Odp: Z naszych obserwacji wynika że kwalifikowani do hospitalizacji chorzy są młodsi. Aktualnie wzrasta liczba chorych pomiędzy 40 a 60 rokiem życia. Mniej hospitalizowanych to osoby starsze, co może wynikać z przeprowadzonych szczepień ochronnych. Niestety trafiający do nas chory co raz częściej są w stanie ciężkim.
12. W jaki sposób leczony jest chory na COVID wymagający dializy nerek?
Odp: W leczeniu szpitalnym osoby z przewlekłą chorobą nerek wymagającą leczenia nerkozastępczego stosujemy: deksametazon, osocze ozdrowieńców, heparynę drobnocząsteczkową. Oddech chorych wspomagamy w zależności od stanu klinicznego : tlenoterapia lub wentylacją mechaniczną. Wdrażamy leczenie objawowe. Kontynuujemy leczenie nerkozastępcze.
13. Jakie badania przechodzą pacjenci przed wypisaniem z Oddziału COVID?
Odp: Chorego z Oddziału COVID wypisujemy po uzyskaniu poprawy stanu ogólnego, ustąpieniu objawów. Badania laboratoryjne oraz obrazowe wykonujemy adekwatnie do stanu chorego. Nie są one ujednolicone.