Mamy nowego prezesa!

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

Prezesa Zarządu spółki Szpital Miejski w Miastku sp. z o. o.

Rada Nadzorcza spółki Szpital Miejski w Miastku sp. z o. o. z siedzibą w Miastku zawiadamia, że zakończyła procedurę postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu.

W wyniku weryfikacji otrzymanych ofert, zakwalifikowała dwie kandydatury spełniające określone wymogi, dopuszczając do rozmów kwalifikacyjnych. W toku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych, wybrała kandydaturę Pani Joanny Kosmala na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Za Radę Nadzorczą Spółki

Przewodniczący Rady Nadzorczej
/-/ Paweł Pożdał