Młodzieżowe Centrum Telediagnostyki Medycznej

📌 Informujemy, że Fundacja Zdrowe Miastko rozpoczęła starania na rzecz zbudowania w Miastku pierwszego w Europie (być może na świecie) – Młodzieżowego Centrum Telediagnostyki Medycznej

🏣 Podstawowym celem tego projektu jest stworzenie w szkole średniej klas o profilu medycznym i medyczno-informatycznym, które chcemy wyposażyć w nowoczesne urządzenia do zdalnego monitorowania pacjentów.

👩‍⚕️👨‍⚕️ Mamy nadzieje, że udane wdrożenie tego planu doprowadzi do zwiększonego zainteresowania młodzieży naszego regionu zawodami medycznymi i okołomedycznymi. Wykorzystane urządzenia (np. aparaty Holter) będą w realny sposób wpływały na bardzo dobry dostęp mieszkańców do nowoczesnej diagnostyki. Możemy uczynić z Miastka znany nie tylko w Polsce ośrodek medycznego kształcenia młodzieży, wyposażony w sprzęt, który dzisiaj dostępny jest jedynie w specjalistycznych gabinetach.

To jest możliwe! Więcej znajdziecie tutaj: http://zdrowemiastko.pl/projekty.html