Biuletyn Informacji publicznej

10/TP/2021 - Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Miejskim w Miastku Sp. z o.o. - 10/TP/2021

10/TP/2021 – Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Miejskim w Miastku Sp. z o.o. – 10/TP/2021

Data publikacji: 09.06.2021  Autor: Iwona Ściślewska
 1. OPIW
 2. Ogłoszenie o zamówieniu
 3. Szczegóły postępowania
 4. Unieważnienie

14/TP/2021 - Dostawa środków dezynfekcyjnych - 14/TP/2021

14/TP/2021 – Dostawa środków dezynfekcyjnych 14/TP/2021

Data publikacji: 25.06.2021  Autor: Iwona Ściślewska

Postępowanie unieważnione

Działając w oparciu o regulację art. 260 ust. 1 Ustawy Zamawiający zawiadamiania o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 255 pkt 6 Ustawy. Uzasadnienie faktyczne: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Z powodu przerwy technicznej w działaniu platformy e-zamówienia, SWZ nie została umieszczona na stronie prowadzonego postępowania w wymaganym terminie.

12/TP/2021 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. - 12/TP/2021

12/TP/2021 – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. – 12/TP/2021

Data publikacji: 20.05.2021  Autor: Iwona Ściślewska
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Szczegóły postępowania
 4. Informacje o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sinansowanie zamówienia
 5. Informacje z otwarcia
 6. Wynik

11/TP/2021 - Dzierżawa myjni do endoskopów wraz ze środkami do mycia i dezynfekcji - 11/TP/2021

11/TP/2021 – Dzierżawa myjni do endoskopów wraz ze środkami do mycia i dezynfekcji – 11/TP/2021

Data publikacji: 20.05.2021  Autor: Iwona Ściślewska
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Szczegóły postępowania
 4. Odpowiedzi na pytania
 5. Informacje o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 6. Unieważnienie

08/TP/2021 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. - 08/TP/2021

08/TP/2021 – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. – 08/TP/2021

Data publikacji: 28.04.2021  Autor: Iwona Ściślewska
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Szczegóły postępowania
 4. Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 5. Informacje z otwarcia
 6. Unieważnienie

07/TP/2021 - Świadczenie usługi prania wraz z dzierżawą bielizny szpitalnej, wdrożenie elektronicznego systemu bezdotykowego identyfikacji prania oraz dzierżawa urządzeń vendingowych - 07/TP/2021

06/TP/2021 - Nabiał i jego produkty - 06/TP/2021

06/TP/2021 – Nabiał i jego produkty – 06/TP/2021

Data publikacji: 07.04.2021  Autor: Iwona Ściślewska
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Szczegóły postępowania
 4. Odpowiedzi na pytania
 5. Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć
 6. Informacja z otwarcia
 7. Wynik

05/PN/2021 - Dostawa leków - 05/PN/2021

04/PN/2021 - Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego o kodzie 18 - wszystkie podgrupy i rodzaje odpadów - 04/PN/2021

04/PN/2021 – Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego o kodzie 18 – wszystkie podgrupy i rodzaje odpadów – 04/PN/2021

Data publikacji: 19.03.2021  Autor: Iwona Ściślewska
 1. Ogłoszenie
 2. SWZ
 3. Szczegóły postępowania
 4. JEDZ 04-PN-2021
 5. Informacja o kwocie jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający
 6. Informacja z otwarcia
 7. Wynik

03/TP/2021 - Wykonanie pełno-branżowej dokumentacji projektowej - Projektu budowlanego i wykonawczego wraz z opracowaniem kosztorysowym w zakresie kompleksowej modernizacji istniejących pomieszczeń oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. wraz z aranżacją wnętrz, uzyskaniem pozwolenia na budowę i sprawowaniem nadzoru autorskiego - 03/TP/2021

03/TP/2021 – Wykonanie pełno-branżowej dokumentacji projektowej – Projektu budowlanego i wykonawczego wraz z opracowaniem kosztorysowym w zakresie kompleksowej modernizacji istniejących pomieszczeń oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. wraz z aranżacją wnętrz, uzyskaniem pozwolenia na budowę i sprawowaniem nadzoru autorskiego – 03/TP/2021

Data publikacji: 15.03.2021  Autor: Iwona Ściślewska
 1. Ogłoszenie
 2. SWZ
 3. Szczegóły postępowania
 4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 5. Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert
 6. Informacja o kwocie jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający
 7. Wynik

02/PN/2021 - Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku - 02/PN/2021

02/PN/2021 – Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku – 02/PN/2021

Data publikacji: 26.02.2021  Autor: Iwona Ściślewska
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Szczegóły postępowania
 4. JEDZ 02-PN-2021
 5. Odpowiedzi na pytania z dnia 22.03.2021r
 6. Informacja o kwocie jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający
 7. Informacja z otwarcia
 8. Wynik

01/TP/2021 - Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego o kodzie 18 – wszystkie podgrupy i rodzaje odpadów - 01/TP/2021

01/TP/2021 – Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego o kodzie 18 – wszystkie podgrupy i rodzaje odpadów – 01/TP/2021

Data publikacji: 18.03.2021  Autor: Iwona Ściślewska
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Szczegóły postępowania
 4.  Informacja o kwocie jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający
 5. Informacje z otwarcia
 6. Wynik

Redaktor i udostępniający strony BIP Szpitala Miejskiego w Miastku :

Iwona Ściślewska,  tel. 59 857 09 53

e-mail : zamowienia@szpitalmiastko.pl

Wielkość czcionki