Biuletyn Informacji publicznej

Plan zamówień na 2024r.

Załącznik PDF:

Plan zamówień 2024

Konkurs ofert nr 06/2024 - na świadczenia zdrowotne

Załącznik: Konkurs ofert nr 06-2024

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI SZPITALA MIEJSKIEGO W MIASTKU SP. Z O. O.

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ 2024

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

 

Prezesa Zarządu spółki Szpital Miejski w Miastku sp. z o. o.

 

Rada Nadzorcza spółki Szpital Miejski w Miastku sp. z o. o. z siedzibą w Miastku zawiadamia, że zakończyła procedurę postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu.

W wyniku weryfikacji otrzymanych ofert, zakwalifikowała dwie kandydatury spełniające określone wymogi, dopuszczając do rozmów kwalifikacyjnych. W toku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych, wybrała kandydaturę Pani Joanny Kosmala na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

 

Za Radę Nadzorczą Spółki

Przewodniczący Rady Nadzorczej
/-/ Paweł Pożdał

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, implantów, materiałów opatrunkowych - 23/PN/2023

 1. Postępowanie

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia) – dostępny po zalogowaniu:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7aeb6508-3c19-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-7aeb6508-3c19-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Dzierżawa myjni do endoskopów wraz z dostawą środków do mycia i dezynfekcji - 24/TP/2023

 1. Postępowanie

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia) – dostępny po zalogowaniu:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1c9077c1-4711-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-1c9077c1-4711-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Dostawa sprzętu i oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o. - 17/TP/2023

 1. Postępowanie

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia) – dostępny po zalogowaniu:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d113ea25-2a1f-11ee-9aa3-96d3b4440790

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-d113ea25-2a1f-11ee-9aa3-96d3b4440790

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, środków dezynfekcyjnych - 22/PN/2023

 1. Postępowanie

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia) – dostępny po zalogowaniu:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-db12c147-217a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-db12c147-217a-11ee-a60c-9ec5599dddc1

21/KO/2023 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania opisów badań rentgenowskich (RTG), tomografii komputerowej (TK), w oparciu o system teleradiologii.

Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert w ramach postępowania konkursowego na:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania opisów badań rentgenowskich (RTG), tomografii komputerowej (TK),  w oparciu o system teleradiologii.
Szczegółowe wymagania i opis przedmiotu zamówienia został zawarty w  załącznikach dołączonych do ogłoszenia.
Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy przesłać w formie zaszyfrowanego hasłem pliku na adres mailowy: zamowienia@szpitalmiastko.pl w terminie do 12.07.2022 do godziny 10.00

SWKO

Wzór umowy

Załącznik nr 1 – Wykaz badań będących przedmiotem konkursu

Załącznik nr 2 Wzór Formularza Oferty

Informacja z otwarcia ofert 21-KO-2023

Zawiadomienie o wyborze 21-KO-2023

Dostawa materiałów do ciągłej terapii nerkozastęczej - 19/PN/2023

 1. Postępowanie

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia) – dostępny po zalogowaniu:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-efeb88df-1976-11ee-9aa3-96d3b4440790

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-efeb88df-1976-11ee-9aa3-96d3b4440790

Dostawa rękawic diagnostycznych lateksowych bezpudrowych - 16/TP/2023

 1. Postępowanie

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia) – dostępny po zalogowaniu:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9bcb4238-1722-11ee-9aa3-96d3b4440790

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-9bcb4238-1722-11ee-9aa3-96d3b4440790

Dostawa wyrobów medycznych pielęgnacyjnych, pieluchomajtek, sprzętu jednorazowego użytku - 14/PN/2023

 1. Postępowanie

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia) – dostępny po zalogowaniu:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f971a2af-11b9-11ee-9aa3-96d3b4440790

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-f971a2af-11b9-11ee-9aa3-96d3b4440790

18/KO/2023 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania opisów badań rentgenowskich (RTG), tomografii komputerowej (TK), w oparciu o system teleradiologii.

Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert w ramach postępowania konkursowego na:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania opisów badań rentgenowskich (RTG), tomografii komputerowej (TK),  w oparciu o system teleradiologii.
Szczegółowe wymagania i opis przedmiotu zamówienia został zawarty w  załącznikach dołączonych do ogłoszenia.
Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy przesłać w formie zaszyfrowanego hasłem pliku na adres mailowy: zamowienia@szpitalmiastko.pl w terminie do 05.07.2022 do godziny 10.00

SWKO

Wzór umowy

Załącznik nr 1 – Wykaz badań będących przedmiotem konkursu

Załącznik nr 2 Wzór Formularza Oferty

Unieważnienie

Dostawa gazów medycznych i technicznych - 15/TP/2023

 1. Postępowanie

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia) – dostępny po zalogowaniu:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-28f729b2-11ba-11ee-9aa3-96d3b4440790

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-28f729b2-11ba-11ee-9aa3-96d3b4440790

Dostawa leków - 13/PN/2023

 1. Postępowanie

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia) – dostępny po zalogowaniu:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2301b25a-0b35-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-2301b25a-0b35-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

Remont pomieszczeń Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej - 12/TP/2023

 1. Postępowanie

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia) – dostępny po zalogowaniu:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-48404d74-0aa1-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-48404d74-0aa1-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, implantów, materiałów opatrunkowych - 11/PN/2023

 1. Postępowanie

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia) – dostępny po zalogowaniu:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6338347f-fde1-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-6338347f-fde1-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Nowa instalacja gazów medycznych w miasteckim szpitalu

Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. sporządzonego przez Szpital Miejski w Miastku Spółka z o.o.

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) – wartość postępowania poniżej 130 000 zł netto.

Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert w ramach postępowania na:

Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. oraz 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. sporządzonego przez Szpital Miejski w Miastku Spółka z o.o.

Szczegółowe wymagania i opis przedmiotu zamówienia został zawarty w  załącznikach dołączonych do ogłoszenia.

Oferty należy złożyć do dnia 12.05.2023r. godz. 12:00 w sekretariacie Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o., ul. Wybickiego 30, 77-200 Miastko, w postaci nie przezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.

01- Zapytanie ofertowe

02- Wzór umowy

03-Formularz-ofertowy

Dostawa środków czystości - 09/TP/2023

  1. Postępowanie

  Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia) – dostępny po zalogowaniu:

  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-2f717608-e271-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

  Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

  Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

  ocds-148610-2f717608-e271-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Modernizacja instalacji gazów medycznych, tlenu, powietrza i próżni w Szpitalu Miejskim w Miastku - 08/TP/2023

 1. Postępowanie

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia) – dostępny po zalogowaniu:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-52ff96e1-d2ec-11ed-9355-06954b8c6cb9

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-52ff96e1-d2ec-11ed-9355-06954b8c6cb9

Odbiór odpadów pochodzenia medycznego - 07/TP/2023

 1. Postępowanie

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia) – dostępny po zalogowaniu:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-28ed2c50-d2ec-11ed-9355-06954b8c6cb9

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

cds-148610-28ed2c50-d2ec-11ed-9355-06954b8c6cb9

Odnowienie wsparcia dla zintegrowanego systemu informatycznego posiadanego przez Zamawiającego - 04/TP/2023

 1. Postępowanie

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia) – dostępny po zalogowaniu:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-fb3b05c9-d2eb-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-fb3b05c9-d2eb-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Zakup w formie leasingu oraz dostawa dwóch karetek transportowych typu B dla Szpitala Miejskiego w Miastku - 06/TP/2023

 1. Postępowanie

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia) – dostępny po zalogowaniu:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-20d7ff70-cd8e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-20d7ff70-cd8e-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Dostawa leków 05/PN/2023

 1. Postępowanie

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia) – dostępny po zalogowaniu:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c54d65e6-ca58-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-ef6850d1-94f6-11ed-94da-6ae0fe5e7159

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, implantów, rękawic, produktów do sterylizacji, obłożeń, materiałów opatrunkowych - 03/PN/20223

 1. Postępowanie

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia) – dostępny po zalogowaniu:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3cc64e54-a1a8-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-ef6850d1-94f6-11ed-94da-6ae0fe5e7159

Przebudowa, rozbudowa i remont Oddziału Wewnętrznego Szpitala Miejskiego w Miastku wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie - 02/TP/2023

 1. Postępowanie

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia) – dostępny po zalogowaniu:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-a422773a-98c3-11ed-b4ea-f64d350121d2

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-a422773a-98c3-11ed-b4ea-f64d350121d2

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, implantów, rękawic, produktów do sterylizacji, obłożeń, materiałów opatrunkowych - 01/PN/2023

 1. Postępowanie

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia) – dostępny po zalogowaniu:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ef6850d1-94f6-11ed-94da-6ae0fe5e7159

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-ef6850d1-94f6-11ed-94da-6ae0fe5e7159

Redaktor i udostępniający strony BIP Szpitala Miejskiego w Miastku :

Grzegorz Sowiński,  tel. 502914191

e-mail : zamowienia@szpitalmiastko.pl

Wielkość czcionki