Biuletyn Informacji publicznej

01/PN/2022 - Świadczenie usług transportu sanitarnego dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. oraz usług ratowniczych na Izbie Przyjęć w godzinach pracy POZ-NS - 01/PN/2022

01/PN/2022 – Świadczenie usług transportu sanitarnego dla potrzeb
Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. oraz usług ratowniczych na
Izbie Przyjęć w godzinach pracy POZ-NS – 01/PN/2022

Data publikacji: 21.01.2022  Autor: Iwona Ściślewska
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. JEDZ 01-PN-2022

28/PN/2021 - Świadczenie usług transportu sanitarnego dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. oraz usług ratowniczych na Izbie Przyjęć w godzinach pracy POZ-NS - 28/PN/2021

28/PN/2021 – Świadczenie usług transportu sanitarnego dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. oraz usług ratowniczych na Izbie Przyjęć w godzinach pracy POZ-NS – 28/PN/2021

Data publikacji: 21.12.2021  Autor: Iwona Ściślewska
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. JEDZ 28-PN-2021
 4. Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 5. Informacja z otwarcia
 6. Unieważnienie

27/PN/2021 - Dostawa materiałów medycznych - 27/PN/2021

25/WR/2021 - Dostawa sprzętu medycznego - 25/WR/2021

25/WR/2021 – Dostawa sprzętu medycznego – 25/WR/2021

Data publikacji: 07.12.2021  Autor: Iwona Ściślewska
 1. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

26/PN/2021 - Dostawa wyrobów medycznych - 26/PN/2021

26/PN/2021 – Dostawa wyrobów medycznych – 26/PN/2021

Data publikacji: 03.12.2021  Autor: Iwona Ściślewska
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Unieważnienie

01/KO/2021 - Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych, serologicznych oraz prowadzenie banku krwi wraz z dzierżawą pomieszczeń - 01/KO/2021

01/KO/2021 – Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych, serologicznych oraz prowadzenie banku krwi wraz z dzierżawą pomieszczeń – 01/KO/2021

Data publikacji: 21.10.2021  Autor: Iwona Ściślewska

Niniejszy konkurs ofert prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015 poz 618 ze zm.) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164 poz. 1027 ze zm.)

Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert w ramach konkursu na: 
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych, serologicznych oraz prowadzenie banku krwi wraz z dzierżawą pomieszczeń – 01/KO/2021

Szczegółowe wymagania i opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Specyfikacji Warunków
Konkursu Ofert (SWKO)

Oferty należy złożyć w sekretariacie szpitala ul. Wybickiego 30, 77 -200 Miastko do dnia 29.10.2021 r. do godz. 10:00. w postaci papierowej w szczelnie zamkniętej kopercie uniemożliwiającej przypadkowe otwarcie.

 1. SWKO
 2. Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert
 3. Informacje z otwarcia
 4. Wynik

24/TP/2021 -Dostawa sprzętu medycznego - 24/TP/2021

23/TP/2021 - Modernizacja zakładu opiekuńczo – leczniczego (ZOL) oraz dostosowania go do potrzeb pacjentów wynikających z pandemii Covid – 19 - 23/TP/2021

23/TP/2021 – Modernizacja zakładu opiekuńczo – leczniczego (ZOL) oraz dostosowania go do potrzeb pacjentów wynikających z pandemii Covid – 19 – 23/TP/2021

Data publikacji: 05.10.2021  Autor: Iwona Ściślewska
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SWZ
 3. Szczegóły postępowania
 4. Informację o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 5. Informacje z otwarcia
 6. Informacje z otwarcia ofert – poprawiony
 7. Wynik

22/TP/2021 - Dostawa sprzętu medycznego – 19 - 22/TP/2021

22/TP/2021 – Dostawa sprzętu medycznego – 19 – 22/TP/2021

Data publikacji: 07.10.2021  Autor: Iwona Ściślewska
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 3. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

20/TP/2021 - Dostawa sprzętu medycznego - 20/TP/2021

19/TP/2021 - Dostawa materiałów medycznych - 19/TP/2021

19/TP/2021 – Dostawa materiałów medycznych – 19/TP/2021

Data publikacji: 16.09.2021  Autor: Iwona Ściślewska
 1. Ogłoszenie
 2. SWZ
 3. Szczegóły postępowania
 4. Odpowiedzi na pytania
 5. Informację o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
 6. Informacja z otwarcia ofert
 7. Wynik

18/TP/2021 - Modernizacja Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. na potrzeby usprawnienia działalności (ZOL) oraz dostosowania go do potrzeb pacjentów wynikających z pandemii Covid–19 - 18/TP/2021

18/TP/2021 – Modernizacja Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. na potrzeby usprawnienia działalności (ZOL) oraz dostosowania go do potrzeb pacjentów wynikających z pandemii Covid–19 – 18/TP/2021

Data publikacji: 16.09.2021  Autor: Iwona Ściślewska
 1. Ogłoszenie
 2. SWZ
 3. Szczegóły postępowania
 4. Informacje o kwocie jaką zamierza przeznaczyć zamawiający
 5. Informacje z otwarcia 
 6. Unieważnienie postępowania

17/TP/2021 -Dzierżawa myjni do endoskopów wraz ze środkami do mycia i dezynfekcji - 17/TP/2021

17/TP/2021 -Dzierżawa myjni do endoskopów wraz ze środkami do mycia i dezynfekcji – 17/TP/2021

Data publikacji: 19.08.2021  Autor: Iwona Ściślewska
 1. Ogłoszenie
 2. SWZ
 3. Szczegóły postępowania
 4. Odpowiedzi na pytania
 5. Informacja o kwocie jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający
 6. Informacje z otwarcia
 7. Wynik

16/TP/2021 -Dostawa tlenu medycznego z dzierżawa zbiornika - 16/TP/2021

16/TP/2021 – Dostawa tlenu medycznego z dzierżawa zbiornika – 16/TP/2021

Data publikacji: 19.08.2021  Autor: Iwona Ściślewska
 1. Ogłoszenie
 2. SWZ
 3. Szczegóły postępowania
 4. Informacja o kwocie jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający
 5. Informacja z otwarcia
 6. Wynik

15/TP/2021 - Dostawa środków dezynfekcyjnych - 15/TP/2021

09/TP/2021 - Dostawa gazów - 09/TP/2021

09/TP/2021 – Dostawa gazów – 09/TP/2021

Data publikacji: 24.06.2021  Autor: Iwona Ściślewska
 1. Ogłoszenie
 2. SWZ
 3. Szczegóły postępowania
 4. Odpowiedzi na pytania
 5. Informacja o kwocie jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający
 6. Informacje z otwarcia
 7. Wynik

Redaktor i udostępniający strony BIP Szpitala Miejskiego w Miastku :

Iwona Ściślewska,  tel. 59 857 09 53

e-mail : zamowienia@szpitalmiastko.pl

Wielkość czcionki
Kontrast