Biuletyn Informacji publicznej

ZP09/PN/2020 Ubezpieczenie Szpitala -Miejskiego w Miastku sp. z o.o. - ZP09/PN/2020

Ubezpieczenie Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o.

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

ZP23/PN/2020/ Dostawa sprzętu jednorazowego użytku ZP23/PN/2020

ZP23/PN/2020 – Dostawa sprzętu jednorazowego użytku – ZP23/PN/2020

 

Data publikacji: 31.12.2020 Autor: Artur Ługowski

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Odpowiedzi na pytania z dnia 13.01.2021 r.

4. Informacja z otwarcia

5. Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

6. Wynik

ZP24/PN/2020 - Dostawa środków czystości - ZP24/PN/2020

ZP24/PN/2020 – Dostawa środków czystości – ZP24/PN/2020

 

Data publikacji: 31.12.2020 Autor: Artur Ługowski

 

1. Ogłoszenie

2. SIWZ poniżej progów

3. Odpowiedzi na pytania z dnia 08.01.2021r.

4. Informacje z otwarcia

5. Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

6 Wynik

ZP20/PN/2020 - Roboty remontowo-budowlane Oddziału Reumatologii oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej - sale ortopedyczne - łącznik Szpitala Miejskiego w Miastku - ZP20/PN/2020

ZP20/PN/2020 – Roboty remontowo-budowlane Oddziału Reumatologii oraz Oddziału Chirurgii Ogólnej – sale ortopedyczne – łącznik Szpitala Miejskiego w Miastku – ZP20/PN/2020

 

Data publikacji: 23.12.2020 Autor: Artur Ługowski

 

1. ogłoszenie
2. SIWZ
3. odpowiedzi na pytania z dnia 07.01.2021r.
4. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 07.01.2021r.
5. zmiana terminu otwarcia z dnia 13.01.2021r.
6. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.01.2021r.
7. informacje z otwarcia
8. wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
9. wynik

ZP21/PN/2020 - Wykonanie dokumentacji projektowej - Projektu budowlanego i wykonawczego wraz z opracowaniem kosztorysowym w zakresie przebudowy istniejących pomieszczeń Szpitala Miejskiego w Miastku przy ul. Wybickiego 30 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego - ZP21/PN/2020

ZP21/PN/2020 – Wykonanie dokumentacji projektowej – Projektu budowlanego i wykonawczego wraz z opracowaniem kosztorysowym w zakresie przebudowy istniejących pomieszczeń Szpitala Miejskiego w Miastku przy ul. Wybickiego 30 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego – ZP21/PN/2020

 

Data publikacji: 29.12.2020 Autor: Artur Ługowski

 

1. ogłoszenie
2. SIWZ
3. informacje z otwarcia
4. wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
5. wynik

ZP19/PN/2020 - Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) Zamawiającego, poprzez dostawę i wdrożenie systemu PACS i RIS oraz świadczeniu usług gwarancji i serwisu`` - ZP19/PN/2020

ZP19/PN/2020 – Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) Zamawiającego, poprzez dostawę i wdrożenie systemu PACS i RIS oraz świadczeniu usług gwarancji i serwisu” – ZP19/PN/2020

 

Data publikacji: 30.11.2020 Autor: Artur Ługowski

 

1. ogłoszenie
2. SIWZ

3. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 07.12.2020r. – zmiana terminu
4. modyfikacja SIWZ z dnia 07.12.2020r. – zmiana terminu
5. odpowiedzi na pytania z dnia 08.12.2020r.
6. OPZ – modyfikacja z dnia 08.12.2020r.
7. informacja z otwarcia
8. wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
9. wynik

ZP15/PN/2020 - Świadczenie usług transportu medycznego dla potrzeb Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. oraz usług ratowniczych na Izbie Przyjęć w godzinach pracy POZ-NS - ZP15/PN/2020

ZP18/PN/2020 - Dostawa leków - 18/PN/2020

ZP16/PN/2020 - Dostawa energii elektrycznej oraz usługa dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. - ZP16/PN/2020

ZP16/PN/2020 – Dostawa energii elektrycznej oraz usługa dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. – ZP16/PN/2020

 

Data publikacji: 12.11.2020 Autor: Artur Ługowski

 

1. ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. informacja z otwarcia

4. wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
5. wynik

ZP17/PN/2020 - Dostawa materiałów do ciągłej terapii nerkozastępczej wraz z dzierżawą aparatu - 17/PN/2020

ZP17/PN/2020 – Dostawa materiałów do ciągłej terapii nerkozastępczej wraz z dzierżawą aparatu – 17/PN/2020

 

Data publikacji: 19.11.2020 Autor: Artur Ługowski

 

1. ogłoszenie
2. SIWZ
3. informacja z otwarcia
4. wynik

ZP13/PN/2020 - Dostawa energii elektrycznej oraz usługa dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. - ZP13/PN/2020

ZP13/PN/2020 – Dostawa energii elektrycznej oraz usługa dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. – ZP13/PN/2020

 

Data publikacji: 21.09.2020 Autor: Artur Ługowski

 

1. ogłoszenie
2. SIWZ
3. SIWZ – modyfikacja z dnia 24.09.2020r.

4. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
5. odpowiedzi na pytania z dnia 12.10.2020r.
6. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 12.10.2020r.

7. Część II – Istotne postanowienia umowy z dnia 12.10.2020r.
8. Unieważnienie

ZP12/PN/2020 - Dostawa sprzętu jednorazowego użytku - ZP/PN/2020

ZP12/PN/2020 – Dostawa sprzętu jednorazowego użytku – ZP/PN/2020

 

Data publikacji: 19.08.2020 Autor: Artur Ługowski

 

1. ogłoszenie
2. SIWZ
3. odpowiedzi na pytania
4. informacja z otwarcia

5. wzór oświadczenia o przynależności od grupy kapitałowej
6. wynik

ZP11/PN/2020 - Usługa konserwacji, napraw i przeglądów sprzętu endoskopowego - ZP11/PN/2020

ZP08/PN/2020 - Dostawa wraz z wdrożeniem systemu do analizy danych dotyczących procesów medycznych zawartych w systemie HIS - 08/PN/2020

ZP08/PN/2020 – Dostawa wraz z wdrożeniem systemu do analizy danych dotyczących procesów medycznych zawartych w systemie HIS – 08/PN/2020

 

Data publikacji: 22.07.2020 Autor: Artur Ługowski

 

1. ogłoszenie
2. SIWZ

3. odpowiedzi na pytania – zmiana terminu
4. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
5. informacja z otwarcia
6. wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

7. wynik

 

01/PN/2020 - Dostawa leków, produktów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz płynów infuzyjnych - 01/PN/2020

01/PN/2020 – Dostawa leków, produktów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego oraz płynów infuzyjnych – 01/PN/2020

 

Data publikacji: 07.02.2020 Autor: Artur Ługowski

 

1. ogłoszenie

2. specyfikacja

3. szczegóły postępowania

4. JEDZ

5. klucz publiczny

6. odpowiedzi na pytania

7. informacja z otwarcia

8. wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

9. wynik

 

ZP07/PN/2020 - Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, opatrunków specjalistycznych i pasków do glukometrów - ZP07/PN/2020

ZP07/PN/2020 – Dostawa sprzętu jednorazowego użytku, opatrunków specjalistycznych i pasków do glukometrów – ZP07/PN/2020

 

Data publikacji: 15.06.2020 Autor: Artur Ługowski

 

1. ogłoszenie
2. SIWZ
3. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
4. część nr 13 – modyfikacja 22.06.2020

5. modyfikacja SIWZ
6. odpowiedzi na pytania
7. odpowiedzi na pytania 2
8. informacja z otwarcia
9. wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
10. wynik

ZP06/PN/2020 - Dostawa środków dezynfekcyjnych - ZP06/PN/2020

ZP06/PN/2020 – Dostawa środków dezynfekcyjnych – ZP06/PN/2020

 

Data publikacji: 08.06.2020 Autor: Artur Ługowski

 

1. ogłoszenie
1. ogłoszenie
2. SIWZ
3. odpowiedzi na pytania
4. odpowiedzi na pytania 2
5. informacja z otwarcia
6. wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
7. wynik

ZP06/PN/2020 - Dostawa środków dezynfekcyjnych - ZP06/PN/2020

ZP06/PN/2020 – Dostawa środków dezynfekcyjnych – ZP06/PN/2020

 

Data publikacji: 08.06.2020 Autor: Artur Ługowski

 

1. ogłoszenie
1. ogłoszenie
2. SIWZ
3. odpowiedzi na pytania
4. odpowiedzi na pytania 2
5. informacja z otwarcia
6. wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
7. wynik

ZP05/PN/2020 - Dostawa leków - 05/PN/2020

ZP05/PN/2020 – Dostawa leków – 05/PN/2020

 

Data publikacji: 19.05.2020 Autor: Artur Ługowski

 

1. ogłoszenie
2. specyfikacja
3. odpowiedzi na pytania
4. informacja z otwarcia
5. wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
6. wynik

ZP05/PN/2020 - Dostawa leków - 05/PN/2020

ZP05/PN/2020 – Dostawa leków – 05/PN/2020

 

Data publikacji: 19.05.2020 Autor: Artur Ługowski

 

1. ogłoszenie
2. specyfikacja
3. odpowiedzi na pytania
4. informacja z otwarcia
5. wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
6. wynik

ZP04/PN/2020 - Dostawa nabiału - 04/PN/2020

ZP04/PN/2020 – Dostawa nabiału – 04/PN/2020

 

Data publikacji: 27.04.2020 Autor: Artur Ługowski

 

1. ogłoszenie
2. specyfikacja
3. informacja z otwarcia
4. wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
5. wynik

ZP04/PN/2020 - Dostawa nabiału - 04/PN/2020

ZP04/PN/2020 – Dostawa nabiału – 04/PN/2020

 

Data publikacji: 27.04.2020 Autor: Artur Ługowski

 

1. ogłoszenie
2. specyfikacja
3. informacja z otwarcia
4. wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
5. wynik

ZP03/PN/2020 - Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego o kodzie 18 – wszystkie podgrupy i rodzaje odpadów - 03/PN/2020

ZP03/PN/2020 – Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych pochodzenia medycznego o kodzie 18 – wszystkie podgrupy i rodzaje odpadów – 03/PN/2020

 

Data publikacji: 17.02.2020 Autor: Artur Ługowski

 

 

1. ogłoszenie

2. specyfikacja

3. odpowiedzi na pytania

4. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

5. informacja z otwarcia

6. wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej

7. wynik

 

ZP02/PN/2020 - Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku - 02/PN/2020

ZP02/PN/2020 - Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku - 02/PN/2020

Redaktor i udostępniający strony BIP Szpitala Miejskiego w Miastku :

Iwona Ściślewska,  tel. 59 857 09 53

e-mail : zamowienia@szpitalmiastko.pl

Wielkość czcionki