^Idz do góry.

Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7

ARCHIWUM WIADOMOŚCI

 

  

 


    Zarząd Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. ma przyjemność pogratulować wszystkim uczestnikom plebiscytu Hipokrates zorganizowanego przez Głos Pomorza, którego celem był wybór przez mieszkańców regionów najpopularniejszego lekarza, pielęgniarki/położnej czy placówki medycznej. Jest nam niezmiernie miło poinformować iż w powiecie bytowskim laureatami wspomnianego plebiscytu zostali w większości lekarze i pielęgniarki będący personelem naszego szpitala.

 


Serdecznie gratulujemy uznania w głosowaniu i dziękujemy za profesjonalizm oraz zaangażowanie jakie Państwo poświęcają codziennej opiece nad pacjentami naszej placówki.Więcej informacji na stronie Głosu Pomorza:
http://www.gp24.pl/plebiscyty/hipokrates/a/hipokrates-2017-glosowanie-zakonczone,11911496/
http://www.gp24.pl/plebiscyty/hipokrates/a/hipokrates-2017-kandydaci-z-powiatu-bytowskiego,11937869/

źródło: GP24.PL

 

 


 

  

Zarząd Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. pragnie poinformować iż przystąpił do projektu pn. „Wdrożenie systemu elektronicznej dokumentacji medycznej z funkcjonalnością przesyłu danych obrazowych w podmiotach leczniczych subregionu słupskiego wraz z niezbędną infrastrukturą”, który powstał na bazie współpracy Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. wraz z partnerami - Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładem Opieki  Zdrowotnej w Słupsku oraz Szpitalem „SALUS” Sp. z o.o.

Wartość inwestycji realizowanych przez Szpital Miejski w Miastku sp. z o.o. w ramach wspomnianego projektu wyniesie ok. 3,5 mln zł, z czego ponad 2,5 mln zł zostanie sfinansowane ze środków unijnych.

W ramach planowanych inwestycji  przewidziany do realizacji jest następujący zakres rzeczowy: dostawa kompleksowego systemu informatycznego szpitala oraz sprzętu komputerowego z oprogramowaniem wraz ze szkoleniem użytkowników, a także modernizacja serwerowni i wewnętrznej sieci komputerowej.

Projekt będzie realizowany od kwietnia 2017 roku do września 2018 roku. Realizacja projektu pozwoli na podniesienie jakości i dostępności usług medycznych świadczonych przez podmioty lecznicze w podregionie słupskim oraz zwiększenie bezpieczeństwa i zadowolenia pacjenta przez wdrożenie systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM). Wdrożone systemy informatyczne będą interoperacyjne z regionalnym systemem „Pomorskie e-Zdrowie” oraz z krajowymi platformami (m.in. P1 i P2).

 


 

 

W dniu 24.02.2017 roku podczas uroczystej Gali Pracodawców Pomorza, Prezes Zarządu Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. Pani Renata Kiempa odebrała nagrodę - wyróżnienie w konkursie "Pracodawca Roku 2016". Idei konkursu "Pomorski Pracodawca Roku" przyświecają cele związane z upowszechnieniem dobrych praktyk w gospodarce, przedstawienie korzystnego i pożądanego wizerunku pracodawcy oraz promowanie rozwoju gospodarczego regionu.

 


 

 


 

Spotkanie Świąteczne w ZOL

 

 

 


 

 

Mikołajki na Oddziale Pediatrycznym

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

INFORMACJA

W dniu 27 września 2016r. w Dziale Diagnostyki Obrazowej Szpitala Miejskiego w Miastku odbędzie się uroczyste otwarcie Pracowni Tomografii Komputerowej

 

 
Badanie Tomografii  Komputerowej (TK, CT) to nieinwazyjna metoda diagnostyczna wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie i możliwości współczesnej elektroniki. Podczas badania lampa rentgenowska krąży wokół ciała, a zmiany natężenia promieniowania po przejściu przez tkanki są rejestrowane na detektorach promieniowania, a następnie przetwarzane przez komputer. Narażenie na promieniowanie jest monitorowanie przez stały program kontroli jakości. Wszyscy pacjenci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi mają zapewnioną ochronę radiologiczną. Badanie wykonywane będzie przez technika elektroradiologii pod nadzorem lekarza radiologa i trwa zwykle (łącznie z czynnościami przygotowawczymi) od kilku do kilkunastu minut.  Tomografia służy do oceny struktur anatomicznych i zmian patologicznym w całym ciele. Wykonywana jest w stanach zagrożenia życia (np. udar, uraz mózgu, kręgosłupa) i w chorobach nowotworowych. Oddaje też nieocenione usługi w schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego, kostno-stawowego, narządów klatki piersiowej i jamy brzusznej.

Zakresie świadczonych usług będą wykonywane badania:
-
TK jamy brzusznej
- TK klatki piersiowej
- TK głowy
- TK kręgosłupa

Celem uruchomienia pracowni jest wsparcie działalności oddziałów  Szpitala. Dzięki zakupionej aparaturze TK poprawi się jakość i efektywność usług medycznych udzielanych w  Szpitalu Miejskim  w Miastku.   Rozszerzy się zakres świadczonych usług, zapewnimy wczesną kompleksową diagnostykę chorób nowotworowych, uzyskamy lepszą referencyjność Szpitala,  skrócimy  czas oczekiwania pacjentów na diagnostykę i leczenie. Przyniesie również korzyści ekonomiczne związanych z redukcją kosztów transportu do ośrodków ościennych na badania i konsultacje specjalistyczne.

Jednocześnie informujemy, że badania w trybie ambulatoryjnym udzielane będą odpłatnie do czasu uzyskania kontraktu z NFZ. Planowany termin badań ambulatoryjnych bezpłatnych to 01.07.2017r.

Dyrekcja i pracownicy
Szpitala Miejskiego w Miastku

 


 

 

INFORMACJA

Szpital Miejski w Miastku sp. z o.o. informuje o realizacji bezpłatnych programów zdrowotnych organizowanych i finansowanych przez Powiat Bytowski w ramach:

1. „Profilaktyki chorób nowotworowych u kobiet w wieku 50 lat” przeprowadzi bezpłatne badanie USG jamy brzusznej i miednicy małej, u kobiet z rocznika 1966 zamieszkałych na terenie Gminy Miastko i Trzebielino.

2. „Profilaktyki raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 55 lat” przeprowadzi bezpłatne badanie USG jamy brzusznej i gruczołu krokowego, u mężczyzn z rocznika 1961 zamieszkałych na terenie Gminy Miastko i Trzebielino.

3. „Profilaktyki gruźlicy i raka płuc dla osób w wieku 54 lat” przeprowadzi bezpłatne badanie RTG klatki piersiowej dla osób z rocznika 1962, zamieszkałych na terenie Gminy Miastko i Trzebielino.

Zaproszenia na badania zostaną wysłane imiennie Badanie zostanie wykonane po okazaniu zaproszenia Badania będą wykonywane po wcześniejszej rejestracji telefonicznej lub osobistej

 

Świadczenia objęte programem udzielane będą:

Badanie USG zostanie przeprowadzone w Szpitalu Miejskim w Miastku sp. z o.o.; ul. Gen. Wybickiego 30.

 • Budynek ,,C’’
 • Pracownia USG pokój numer 005.
 1. Poniedziałek w godzinach: 14.00 – 14.45
 2. Środa w godzinach: 7.45-8.00 15.00 - 15.40
 3. Czwartek w godzinach: 7.45-8.00 15.00 - 15.40

 

Badanie RTG zostanie przeprowadzone w Szpitalu Miejskim w Miastku sp. z o.o.; ul Wybickiego 30.

 • Budynek ,,B ‘’
 • Pracownia RTG- pokój numer 127
 1. Od Poniedziałku do Piątku w godzinach: 13.00 - 20.00

 

Wszelkie Informacje dotyczące programu przyjmowane są pod numerem telefonu: 531 038 982 lub 59 857 0949 w godzinach 8.00 – 14.30 Koordynator Programu Alicja Szczepanek Tel: 600 127 284 w godzinach 8.00 -14.00

W ramach niniejszego programu zdrowotnego wykonanie badania możliwe jest również w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie.

Badania USG, brzucha, miednicy małej, gruczołu krokowego oraz RTG klatki piersiowej w ramach programu zdrowotnego wykonywane będą do dnia 25 listopada 2016 r.

 

 INFORMACJA

 

Na terenie powiatu Bytowskiego rozpoczęto realizację drugiej edycji Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV na lata 2015-2019. Celem Programu jest zmniejszenie liczby zachorowań  poprzez przeprowadzenie edukacji zdrowotnej oraz wykonanie szczepień ochronnych szczepionką przeciwko wirusowi HPV w populacji 12–letnich dziewcząt (urodzonych w 2004 roku) zamieszkałych na terenie gmin, które wspólnie z Powiatem Bytowskim przystąpiły do jego realizacji. W 2016 r. decyzję o sfinansowaniu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV podjęły: Gmina Borzytuchom, Gmina Bytów, Gmina Miastko, Gmina Parchowo, Gmina Studzienice, Gmina Tuchomie i Gmina Trzebielino. Działania edukacyjne finansuje Powiat Bytowski. Szczepienia zostaną poprzedzone spotkaniami informacyjno-edukacyjnymi dla młodzieży i ich rodziców lub opiekunów prawnych.

 

Realizatorem drugiej edycji programu, wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert jest Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o.

W trakcie spotkań omówione zostaną:

- czynniki ryzyka zakażeń HPV i ochrona przed zakażeniami,

- zachowania ryzykowne dla zdrowia,

- czynniki zachorowań na raka szyjki macicy i zapobieganie zachorowaniom,

- promowanie zachowań prozdrowotnych wśród młodzieży, 

 

         Wirusy brodawczaka ludzkiego (Human Papilloma Virus – HPV) są najczęstszymi czynnikami zakaźnymi przenoszonymi drogą płciową wśród ludzi. Wirusy HPV są najważniejszą przyczyną raka szyjki macicy - drugiego co do częstości nowotworu kobiet na świecie - oraz brodawek płciowych i brodawczaków krtani. W Polsce rozpoznaje się raka szyjki macicy u około 3300 kobiet rocznie, połowa z nich umiera. Polska należy do krajów o największej liczbie zakażeń wirusem HPV w Europie. HPV może się przyczyniać do powstawania innych  nowotworów takich jak np. rak pochwy i sromu czy rak prącia i odbytu. Do zakażenia HPV najczęściej dochodzi przez kontakt seksualny lub przez zakażone ręce w trakcie styczności z narządami płciowymi. Największe ryzyko zakażenia występuje w pierwszych latach aktywności seksualnej. Najpewniejszym sposobem uniknięcia zakażenia HPV jest powstrzymanie się od aktywności seksualnej. Jeżeli dana osoba rozpoczęła już życie płciowe, to ryzyko zakażenia można zmniejszyć, ograniczając liczbę partnerów seksualnych.   Najskuteczniejszą metodą zapobiegania raka szyjki macicy jest profilaktyka (np. badanie cytologiczne, kolposkopowe, szczepienia, edukacja). Szczepienie ochronne przeciwko HPV są skuteczną metodą zapobiegania zakażeniom wywołanym przez najważniejsze  typy wirusa (16,18, ) odpowiedzialne za większość przypadków raka szyjki macicy i brodawek płciowych. Zaszczep swoje dziecko przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, jeśli chcesz je uchronić przed następstwami zakażenia HPV - najważniejszym z nich jest rak szyjki macicy. Szczepienie należy wykonać na długo przed rozpoczęciem życia płciowego, najlepiej między 11. a 12. rokiem życia.

 

 


 

 

 

Rozliczając PIT

przekaż 1% podatku

na rzecz Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o.

 

KRS: 0000050135

Cel szczegółowy 1% - "Miastko"

Proszę zaznaczyć pole w PIT „Wyrażam zgodę” X

 

Darowizny można również przekazywać na konto:

45 1240 1994 1111 0000 2495 6839

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Ochrony Zdrowia „Dolfroz”

Ul. Lotnicza 37 , 54-154 Wrocław

tytułem:

 

„Darowizna na cele ochrony zdrowia Miastko”

 

  


CAŁODOBOWA INFOLINIA ONKOLOGICZNA

 

By uzyskać informacje na tematy związane z chorobą nowotworową, jej profilaktyką, badaniami diagnostycznymi, różnymi formami leczenia, pomocą psychologiczną i psychoonkologiczną, a także organizacjami zrzeszającymi pacjentów, wystarczy zatelefonować pod bezpłatny numer 800 08 01 64.

(więcej)

 

 


OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo!

 

Ruszyliśmy z organizacją akcji "Dzień Dawcy Szpiku dla Ryszarda i Innych". Fundacja DKMS Polska w partnerstwie z Gminą Miastko, Miejskim Szpitalem w Miastku oraz Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym "M jak Miastko" organizuje akcję rejestracji potencjalnych Dawców szpiku. Akcja będzie miała miejsce 21 listopada 2015 roku, w godzinach 10:00 - 16:00 w Centrum Informacji Turystycznej w Miastku. Na facebooku znajdziecie Państwo informacje o wszelkich wydarzeniach, poprzedzających akcję 21 listopada oraz materiały i filmy przybliżające ideę dawstwa szpiku.

 

Czym jest szpik?

Szpik jest głównym narządem krwiotwórczym, zawierającym komórki macierzyste krwiotwórcze odpowiedzialne za wytwarzanie krwi. Mnożąc się przez całe życie, dają one początek komórkom, z których powstają krwinki czerwone, krwinki białe oraz płytki. Pamiętajmy, że mówiąc o przeszczepianiu szpiku tak naprawdę myślimy o przeszczepieniu komórek krwiotwórczych. Ich klasycznym źródłem do transplantacji jest szpik.
Czemu służy przeszczepianie szpiku? 

Przeszczepienie szpiku jest metodą ratowania życia osoby chorej, która potrzebuje komórek krwiotwórczych, aby żyć. 

 

Czy oddawanie szpiku jest bezpieczne?

Pobieranie i przeszczepianie szpiku odbywa się jedynie w upoważnionych Ośrodkach Transplantacji Szpiku według dokładnie określonych medycznych kryteriów. Szpik do przeszczepiania pobiera się w szpitalu w znieczuleniu. Zabieg pobierania szpiku jest zatem bezpieczny i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia dawcy. Komórki szpiku ulegają stałej regeneracji dzięki czemu ubytek szpiku zostaje bardzo szybko wyrównany.Kto może zostać dawcą szpiku?

Dawcą szpiku może zostać zdrowa osoba w wieku od 18 do 40 lat. Aby zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku , wystarczy przybyć dania 21 listopada do Centrum Informacji Turystycznej w Miastku, wypełnić ankietę w obecności wolontariusza i oddać 4 ml krwi w celu wykonania badania zgodności tkankowej HLA.

 

WSPÓLNIE MOŻEMY WIĘCEJ

I TY MOŻESZ URATOWAĆ KOMUŚ ŻYCIE

https://www.facebook.com/events/1550336268580870/

 


INFORMACJE DODANE DNIA 08.09.2015 r. 

INFORMACJA

Powiat Bytowski w trosce o zdrowie swoich mieszkanek podjął decyzję o realizacji programu profilaktyki zakażeń wirusem HPV w ramach którego przeprowadzone zostaną szczepienia ochronne dziewczynek urodzonych w 2003 roku, zamieszkałych na terenie Gminy Borzytuchom, Gminy Bytów, Gminy Miastko, Gminy Parchowo, Gminy Studzienice, Gminy Tuchomie, Gminy Trzebielino.

Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o. został wybrany w drodze konkursu ofert do realizacji ,,Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV na lata 2015 – 2019” w roku 2015

W szkołach podstawowych w Gminie Borzytuchom, Gminie Bytów, Gminie Miastko, Gminie Parchowo, Gminie Studzienice, Gminie Tuchomie, Gminie Trzebielino odbędą się spotkania informacyjno- edukacyjne dla rodziców i młodzieży z pielęgniarką i położną ze Szpitala Miejskiego w Miastku, na których zostaną przekazane wiadomości na temat profilaktyki zakażeń wirusem HPV, profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową oraz organizacji szczepień przeciwko wirusowi HPV.

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego szczepienia

Program zdrowotny finansowany ze środków budżetowych Powiatu Bytowskiego, Gminy Borzytuchom, Gminy Bytów, Gminy Miastko, Gminy Parchowo, Gminy Studzienice, Gminy Tuchomie, Gminy Trzebielino


 

Szpital Miejski w Miastku sp. z o.o. informuje o realizacji bezpłatnych programów zdrowotnych organizowanych i finansowanych przez Powiat Bytowski w ramach:

 

 • „Profilaktyki chorób nowotworowych u kobiet w wieku 50 lat” przeprowadzi bezpłatne badanie USG jamy brzusznej i miednicy małej, u kobiet z rocznika 1965 zamieszkałych na terenie Gminy Miastko i Trzebielino.
 • „Profilaktyki raka gruczołu krokowego u mężczyzn w wieku 55 lat” przeprowadzi bezpłatne badanie USG jamy brzusznej i gruczołu krokowego, u mężczyzn z rocznika 1960 zamieszkałych na terenie Gminy Miastko i Trzebielino.
 • „Profilaktyki gruźlicy i raka płuc dla osób w wieku 54 lat” przeprowadzi bezpłatne badanie RTG klatki piersiowej dla osób z rocznika 1961, zamieszkałych na terenie Gminy Miastko i Trzebielino.

 

Zaproszenia na badania zostaną wysłane imiennie.

Badanie zostanie wykonane po okazaniu zaproszenia.

 

Świadczenia objęte programem udzielane będą:

Badanie USG zostanie przeprowadzone w Szpitalu Miejskim w Miastku sp. z o.o.; ul. Gen. Wybickiego 30.

   • Budynek ,,C’’
   • Pracownia USG pokój numer 005.
   • Poniedziałek w godzinach: 13.00 – 16.00
   • Środa w godzinach: 15.00 - 16.00
   • Czwartek w godzinach: 15.00 - 16.00

 

Badanie RTG zostanie przeprowadzone w Szpitalu Miejskim w Miastku sp. z o.o.; ul Wybickiego 30.

 • Budynek ,,B ‘’;
 • Pracownia RTG- pokój numer 127.
 • Od Poniedziałku do Piątku w godzinach: 13.00 - 20.00

 

Wszelkie Informacje dotyczące programu przyjmowane są pod numerem telefonu: 735 392 725 w godzinach 8.00 – 14.30

W ramach niniejszego programu zdrowotnego wykonanie badania możliwe jest również w Szpitalu Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o. w Bytowie.

 

Badania USG, brzucha, miednicy małej, gruczołu krokowego oraz RTG klatki piersiowej w ramach programu zdrowotnego wykonywane będą do dnia 27 listopada 2015 r.

 


 

INFORMACJE DODANE DNIA 12.05.2015 r. 

 

 

SZANOWNE PANIE, PANOWIE PIELĘGNIARKI/POŁOŻNE, PIELĘGNIARZE

Z OKAZJI DOROCZNEGO ŚWIĘTA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, PROSZĘ PRZYJĄĆ NAJLEPSZE ŻYCZENIA.

DOCENIAMY WASZ TRUD, ODDANIE I CIERPLIWOŚĆ W CODZIENNEJ PRACY A WASZA FACHOWA OPIEKA ZAPEWNIA NASZYM PACJENTOM POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA I WSPARCIE, ZARÓWNO CHORYM JAK I ICH NAJBLIŻSZYM.

CODZIENNA PRACA GRUPY ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DARZONA JEST POWSZECHNYM SZACUNKIEM I UZNANIEM. WYSOKIE OCENY WYSTAWIANE NASZEJ PLACÓWCE Z TYTUŁU JAKOŚCI ŚWIADCZONYCH USŁUG MEDYCZNYCH SĄ TAKŻE PAŃSTWA UDZIAŁEM, WYNIKIEM ZAANGAŻOWANIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI.

WSZYSTKIM PANIOM , PANOM WYKONUJĄCYM TĘ PROFESJĘ SERDECZNIE ZA TO DZIĘKUJEMY.

 

ZARZĄD SZPITALA MIEJSKIEGO W MIASTKU

 

 dodano: 09.28


 

 INFORMACJE DODANE DNIA 07.04.2015 r. 

 

Utworzenie Poradni Endokrynologicznej 

 

Z dniem 3 kwietnia 2015 r. w Szpitalu Miejskim w Miastku Sp. z o.o. przy Izbie Przyjęć została utworzona Poradnia Endokrynologiczna. Przyjmuje Adam Kaczmarkiewicz lek. Specjalista Chorób Wewnętrznych (na ostatnim roku specjalizacji endokrynologicznej). Więcej informacji w zakładce poradni po lewej stronie lub (tutaj). 

 

 dodano: 12.58


 

INFORMACJE DODANE DNIA 24.02.2015 r.

 

Konkurs ofert nr 4/2015  - na świadczenia zdrowotne.

 dodano: 21.03 


 

 

INFORMACJE DODANE DNIA 10.02.2015 r.

Zbadaj się w ramach akcji charytatywnej dla Jasia

W dniach od 11.02.2015r. – 31.03.2015r. w Szpitalu Miejskim w Miastku Sp. z o. o. (Laboratorium) będą wykonywane płatne badania:

      - badanie Antygenu HBS – 13 zł

      - badanie PSA (prostaty) – 31 zł

      - badanie poziomu cukru (z żyły) – 7 zł

 Zebrane środki zostaną przeznaczone na leczenie 6-letniego Jasia.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców o dobrym sercu do udziału w akcji .

 

W dniu 14.02.2015 r. w godzinach od 16.00 – 18.00 będzie można pobrać krew na badania,  podczas koncertu charytatywnego w Miejsko–Gminnym Ośrodku Kultury w Miastku.

dodano: 14.47 

 


 

INFORMACJE DODANE DNIA 02.01.2015 r.

 

Lista placówek, które udzielają porad podstawowej opieki zdrowotnej - kliknij.

 

W ramach porozumienia z Pomorskim Oddziałem NFZ Szpital uruchomił dodatkowy gabinet w celu udzielenia porad podstawowej opieki zdrowotnej dla pacjentów nie mogących uzyskać pomocy w swoich wybranych poradniach. W razie możliwości prosimy o przybycie pacjenta z posiadaną dokumentacją medyczną.

 

Gabinet czynny w dni powszednie: od 8.00 do 18.00

rejestracja telefoniczna pod numerem 59 8570900.

 

Dodatkowo Pomorski Oddział Wojewódzki uruchomił specjalną całodobową bezpłatną infolinię o numerze 800-007-796, pod którym uzyskać można informacje, gdzie udać się po podstawową pomoc lekarską po 1 stycznia 2015 roku.

dodano: 15.57 


INFORMACJE DODANE DNIA 30.12.2014 r.

 

UWAGA - nowy konkurs nr 20

 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w trybie zmianowym - dyżurów 12 godzinnych w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym

 

 

 

 

dodano: 14.17


 

INFORMACJE DODANE DNIA 19.12.2014 r.

 

 

Przedstawicielom Organu Założycielskiego Spółki, Pracownikom Szpitala oraz firmom zewnętrznym najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku wraz z podziękowaniami za dotychczasową współpracę składa

Zarząd Szpitala Miejskiego w Miastku.

 
 

 

dodano: 15.09

INFORMACJE DODANE DNIA 14.11.2014 r.

 

Zarząd Szpitala Miejskiego w Miastku sp. z o.o.  informuje o pozytywnym rozstrzygnięciu konkursu na wybór realizatorów zadania pn. Zakup zestawu sprzętu do diagnostyki kardiologicznej przeznaczonego dla oddziałów wewnętrznych w roku 2014.

Realizacja „Narodowego Programu Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2013 – 2016” ma na celu przyczynienie się do zmniejszenia występujących różnic w dostępie pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej spowodowanych uwarunkowaniami sprzętowymi, co w dłuższej perspektywie czasowej może przyczynić się również do zmniejszenia zachorowalności i umieralności na choroby układu krążenia, a także ograniczenia skutków ekonomicznych niepełnosprawności i przedwczesnej umieralności.

Nasz Szpital, jako jeden spośród 59 wybranych jednostek otrzyma dofinansowanie na zakup zestawu sprzętu do diagnostyki kardiologicznej, w skład, którego wchodzi zestaw do 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego, pulsoksymetr oraz elektrokardiograf.  

 
 
dodano: 13.47 

PODZIĘKOWANIE

 

Zarząd Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o. serdecznie dziękuje wszystkim pracownikom Szpitala oraz firm zewnętrznych za wkład pracy w przygotowanie Szpitala do wizyty certyfikacyjnej systemu zarządzania oraz zaangażowanie, profesjonalizm i miłe przyjęciw czasie wizyty.

"Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna sprawa to sukces"

Henry Ford 

 

COPYRIGHT © 2013 POMERANIA SERVICES GROUP SP. Z O.O.